Coalitie CDA, LPO en CU gaan voor structurele oplossing voor de ontsluiting Ommen

OMMEN – Al jarenlang wordt er gesproken over de verkeerssituatie in Ommen; de brug, de Vechtkade, de rondweg, de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat, de enorme drukte en soms de chaos die daarbij ontstaat, maar ook gevaarlijke situaties voor fietsers en wandelaars. Met wie je ook spreekt, iedereen heeft een mening en de rode draad is telkens weer ‘Er moet wat gebeuren!’.

De coalitiepartijen CDA, LPO en ChristenUnie hebben in het Bestuursakkoord afgesproken samen te werken aan de verkeerssituatie met concrete resultaten met als doel een veilige en goede bereikbaarheid van Ommen. De afgelopen jaren zijn er aanpassingen gedaan, maar deze bleken niet voldoende. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 32% van al het verkeer op de Vechtkade doorgaand verkeer is. Nog steeds passeren daar ruim 7.000 auto’s per dag en van een ‘shared space’ principe, waar fietsers, wandelaars en auto’s samen gebruik maken van de Vechtkade komt niets terecht. Dit gaat ten koste van de veiligheid en de leefbaarheid. Voor CDA, CU en LPO is dan ook duidelijk, dat alleen een integraal plan deze problemen in Ommen kan oplossen.

“Voor het CDA staat de verkeersveiligheid voor onze inwoners voorop en daarom is de partij blij met een totaalplan voor alle verkeersdeelnemers. Knelpunten in het verkeer worden echt aangepakt met deze maatregelen. Mooi om de fietstunnel bij de huidige Aldi en het vrij liggend fietspad langs de Chevalleraustraat terug te zien in dit plan, iets waar het CDA de afgelopen jaren de aandacht voor heeft gevraagd.”
Marinus Dunnewind, fractievoorzitter CDA

Om invulling te geven aan het Bestuursakkoord, heeft de coalitie CDA, LPO en ChristenUnie het college gevraagd om met een alles omvattend plan te komen voor een verkeersoplossing voor de ontsluiting van Ommen. Een integraal plan waarin alle aspecten worden meegenomen. In de kern draait het om drie belangrijke maatregelen, namelijk het volledig afsluiten en autovrij maken van de Vechtkade, het voorkomen van meer autoverkeer op de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat door deze voor doorgaand verkeer af te sluiten (een knip leggen) of éénrichtingsverkeer te maken en het zo optimaal mogelijk opwaarderen van de rondweg Coevorderweg, Slagenweg en Balkerweg.

“De veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers) moet zwaarwegend zijn bij de uiteindelijke keuzes die we gaan maken. Daarom wil de LPO dat de aansluiting Zeesserweg en de ontsluiting van de Zwolseweg meegenomen wordt in de consultatie zodat de inwoners en (camping)ondernemers daarover mee kunnen denken.”
Dick Remmers, fractievoorzitter LPO

De coalitiepartijen benadrukken dat dit pakket met maatregelen nog niet in beton is gegoten. Het gaat erom, dat hiermee een richting wordt aangegeven. Vervolgens gaat de gemeente in gesprek met de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Na deze consultatieronde zal door de raad een definitief besluit worden genomen. CDA, LPO en CU roepen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden vooral op om het gesprek aan te gaan.

“De ChristenUnie is blij dat er nu een integraal plan ligt. Met allemaal losse projecten gaan we het niet redden; je kunt niet zomaar op de Vechtkade ingrijpen zonder dat dit effect heeft op andere ontsluitingswegen, je moet alles in één keer oppakken. Dat lef moeten we nu ook hebben.”
Gerard Marsman, fractievoorzitter ChristenUnie

Het volledig afsluiten en autovrij maken van de Vechtkade is volgens de coalitie te krap geformuleerd. Deze optie heeft vele voordelen, maar zeker ook nadelen voor inwoners, campinggasten en winkeliers. De coalitiepartijen zijn daarom van mening dat het afsluiten van de Vechtkade ter hoogte van de Markt ook als optie zal moeten worden voorgelegd aan de inwoners en ondernemers. Een amendement hiervoor is in voorbereiding. Automobilisten kunnen dan vanaf de brug nog wel de Vechtkade oprijden en de parkeerplaats bij de Markt bereiken, maar doorgaand verkeer is niet meer mogelijk. Vanzelfsprekend moeten er dan wel maatregelen worden genomen om te voorkomen dat automobilisten via de parkeerplaats toch op zoek gaan naar een doorgaande verbinding richting Zwolle.

Alle andere maatregelen uit het principebesluit, zoals een vrij liggend fietspad naast de Chevalleraustraat, een fietstunnel onder de Slagenweg nabij de Aldi of het voorkomen van sluipverkeer in aanliggende straten of via omliggende kernen zijn onvermijdbare maatregelen die nodig zijn als je zo ingrijpend de ontsluiting van Ommen gaat aanpakken. Daarnaast zal er volop aandacht zijn voor een veilige ontsluitingsstructuur voor fietsers. Als alle plannen en ook de effecten daarvan bekend zijn, zou een fietsbrug over de Vecht nog onderzocht kunnen worden. Nut en noodzaak versus kosten dienen wel afgewogen te worden.

De aanpassing op het kruispunt Prinses Julianastraat, Hessel Mulertbrug, Coevorderweg zit ook in de plannen. De aanpassing zal sterk afhangen van de uiteindelijke keuze die worden gemaakt voor de Vechtkade en de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat. De coalitie wil dat ook aan de zuidkant van Vechtbrug, de aansluiting van de Zeesserweg, de nabij gelegen fietsersovergang en het fietspad langs de Stationsweg wordt meegenomen in de consultatieronde met de inwoners van Ommen.

Voor de lange termijn wordt er een haalbaarheidsonderzoek gestart naar een zuidelijke rondweg dat het verkeer van de N341/N347 (Den Ham/Hellendoorn) zal moeten verbinden met de N348 (Raalte). De coalitie heeft aangegeven dat meer opties, zoals bijvoorbeeld een tweede Vechtbrug of ontsluiting via Zwolseweg, moet worden onderzocht dan alleen een rondweg via de Manitoba rotonde, omdat deze laatste optie weinig reëel lijkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.