Home / / Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen

(Ingezonden brief)

REGIO – Orthopedagoog drs. Gerard Bekker uit Heino schreef bijgaande brief naar de redactie, met als onderwerp ‘de politiek in ons eigen VOC landje’.

“Achteraf is het altijd makkelijk praten en weet iedereen het beter. We maken ons daar niet alleen allemaal wel eens schuldig aan maar er zit uiteraard ook een kern van waarheid in.
Met deze uitspraak kun je onze polderpolitiek niet beter karakteriseren. Net zoals: met de kennis van nu hadden we het anders gedaan. Achteraf had u waarschijnlijk ook dingen anders gedaan, niets is menselijker dan dit te beamen. Wellicht had uw situatie er dan ook anders uit gezien!

Missers

Echter op hoeveel politieke ‘missers’ is dit wel niet van toepassing? Zijn we daarmee de laatste decennia niet geconfronteerd, zijn we de achterafexcuses zo langzamerhand niet beu en raakt ons vertrouwen in de politiek niet steeds meer op de helling! Of het nu de ‘kindertoeslagfraude’ is of alle ontwikkelingen rondom de coronapandemie, weer is bij herhaling gebleken dat politiek Nederland over een aantal unieke vaardigheden beschikt. Ten eerste blijken ze voortdurend achter de feiten aan te lopen en is er van enig preventief inzicht geen sprake. Daarnaast de haast pandemische bureaucratische regelgeving van het ‘hollanditis virus’ (uitspraak Marc Bonte) en het gemis aan vooral enige menselijk en vooral empathische kleuring binnen het ambtelijke apparaat.

Steken laten vallen

We hebben dit allemaal laten gebeuren, wordt er gezegd. De samenleving wordt hierbij als collectief zelf verantwoordelijk gesteld voor de gemaakte misstappen, verkeerde inschattingen en het vooral bureaucratisch wegcijferen en doorschuiven van met name ambtelijke verantwoordelijkheden en daaraan gekoppelde ellende. Dat de eindverantwoordelijkheid van een kabinet in dit schimmenspel voortdurend ter discussie staat, is hierbij niet verwonderlijk. Het controlerende en ons vertegenwoordigende lichaam, de door ons gekozen Tweede Kamer, laat ook bij herhaling de nodige steken vallen en is ook niet altijd even alert op wat er in de samenleving leeft. Goede uitzonderingen als bijvoorbeeld mevrouw Leijten en de heer Omzigt, nagelaten die zich zoals het hoort tot ongenoegen van het kabinet vast hebben gebeten in de kindertoeslagfraude affaire.In ons heerlijke eigenwijze VOC landje waar we zo graag met een opgestoken vingertje naar anderen wijzen, hebben wij ons lot, ons bestaansrecht, in handen gelegd van door onszelf gekozen vertegenwoordigers om onze belangen te behartigen in de landelijke politieke arena.

Eredivisie

Dit belangenbehartigende management bestaande uit een torentje, eredivisie. Een eerste en tweede kamer bepalen ons wel en wee en het beleg op onze boterham. Daarbij wordt niet geschroomd verschil te maken tussen de verschillende geledingen en groeperingen binnen de samenleving. De ‘kindertoeslagfraude’ en het vernietigende rapport daaromtrent heeft weer eens een keer duidelijk gemaakt hoe en via welke ondoorzichtige processen uw belangen worden behartigd.

De ‘wir haben es nicht gewusst houding’ en de ‘Pilatus doorschuifverantwoordelijkheid’ tonen weer eens aan wie de slachtoffers zijn van deze politieke collectieve ‘handenwassing’. Dat de meest schrijnende ellende het gevolg is van dit ambtelijke wangedrag, wordt nu eerst diepgaand onderzocht door onze ‘Kop van Jut’ in Den Haag waarop……..te zijner tijd recht zal worden gedaan aan alle in grote nood en ellende verkerende ouders en verzorgers.

Preventieangst

Voor enig preventief denkwerk moet je zeker niet naar het Binnenhof en andere ministeriele burelen. Ook de coronacrisis heeft aangetoond dat het meesters zijn in ‘het paard achter de wagen spannen’ waarmee ik aan wil geven dat een wat daadkrachtiger en een minder afwachtende houding meer op zijn plaats was geweest. Er schijnt een soort ‘preventieangst’ bij onze belangenbehartigers te heersen in plaats van ook op langere termijn vooruit te kijken en te plannen. Toch niet vreemd dat het vertrouwen in de politiek tanende is? Dat het torentje deze zorgen al vele jaren met een minzame glimlach en dankzij zijn verbale kwaliteiten weet te minimaliseren, laat onverlet dat er binnen de overheidsinfrastructuur sprake is van een ziekelijke filevorming van een opeenhoping van missers. Preventie is een voortdurend alert zijn op ontwikkelingen, analyseren van informatie om daarop effectief en daadkrachtig te kunnen handelen. Als burgers doen we dit ons hele leven. We verzekeren ons voor alles wat ons eventueel kan overkomen; soms onnodig maar je weet maar nooit en dan is het fijn dat je het zo geregeld hebt dat je niet voor verrassingen komt te staan.

Daadkracht

Waarom kan onze overheid dat dan niet? Enkele van onze vertegenwoordigers hebben aangetoond wel over de nodige daadkracht te beschikken om burgerbelangen te behartigen. Bij kabinetsvergaderingen werden ze als uitermate lastig ervaren , toch hebben mevrouw Leijten en de heer Omzigt volhardend de gehele ambtenarij het vuur aan de schenen gelegd met het bekende gevolg. Waarom hebben we niet meer van deze gedreven volksvertegenwoordigers? Misschien moeten we een volgende keer meer stemmen op persoonlijke daadkracht en kwaliteit in plaats van op partijstructuren en combinaties waarin het burgerbelang al gauw verloren gaat in partijpolitieke belangen en beschouwingen.

Ik wens u een eerlijker en oprechter politiek jaar toe in 2021.”

Gerard Bekker
Heino

Lees ook

Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

REGIO – De provincie Overijssel is gestart met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups langs …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.