Home / / Politiek verwoord: VVD

Politiek verwoord: VVD

OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is de VVD aan het woord

Zoals u waarschijnlijk vernomen heeft in de media, heeft Nederland in 2015 het klimaatverdrag van Parijs getekend, om de opwarming van de aarde te beteugelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat wij als Nederland en dus ook Ommen, in 2050 energieneutraal zijn.

In Nederland hebben we ervoor gekozen om het land te verdelen in 30 regio’s, deze gaan afzonderlijk kijken hoe ze de doelstellingen kunnen realiseren. Als Ommen vallen wij onder de RES(Regionale Energie Strategie) West Overijssel waarin naast Dalfsen, Hardenberg en grote gemeentes als Zwolle en Deventer, in totaal 12 gemeentes zitting hebben. Ook de Provincie en de waterschappen nemen deel. Ommen heeft in juni dit jaar een bod(voorstel) aangeleverd aan het bestuur van de regio. Alle boden binnen de regio dienen samen op termijn 1 Terawattuur op te wekken, dezelfde opgave als de andere 29 regio’s.

Nu het bod is uitgebracht, gaan we binnen Ommen kijken hoe we dit kunnen realiseren. Hiervoor heeft de Gemeente een klankbordgroep Energietransitie in het leven geroepen om te kijken hoe we deze doelstelling kunnen realiseren. Hier zullen de bestaande energie-coöperaties en degene die nog initiatieven hebben een belangrijke rol krijgen. De raadsleden zijn ook in deze klankbordgroep vertegenwoordigd. Daarnaast wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een energievisie, deze zal begin 2021 behandeld worden in de Raad. Ook zal er een duurzaamheidsprogramma worden opgesteld, deze zal eind 2021 besproken worden. In mei/juni komend jaar zal het definitieve bod uitgebracht worden.

Wat wil dit allemaal zeggen voor de inwoners van Ommen. Het bod gaat uit van een forse energiebesparing van 35-40%, dit door slimmer om te gaan met energie, huizen en gebouwen te verduurzamen en gebruik van alternatieve energiebronnen zoals; het opwekken van energie via zonnepanelen en windmolens. Voor windenergie wordt ingestoken op kleine windmolens, zogeheten erfmolens. De ervaringen met de molens in de Veenwieken heeft ons laten inzien dat hier veel weerstand op is. In totaal zal windenergie ongeveer 10% van het totaal bedragen.

Zonnepanelen op daken is een goede optie, echter de technische mogelijkheden zijn beperkt. Vanuit een landelijk onderzoek is naar voren gekomen dat maar 30% van de industriële daken hiervoor geschikt zijn en maar 25% van de particuliere daken. Toch is de inschatting dat de totale energiebehoefte opgewekt dient te worden via zonnepanelen. De kans dat er zon op land nodig is, is reëel. Dit is voor de VVD een doorn in het oog en we zullen blijven kijken naar andere mogelijkheden. Wij zijn een groot voorstander van particuliere initiatieven zoals het gerealiseerde project in Vilsteren, de initiatieven in de Vinkenbuurt en het Havengebied, alsook bedrijven die in de vorm van een coöperatie panelen op hun daken willen aanbrengen. Lokaal eigenaarschap en financiële participatie zijn hierin de sleutel.

Binnenkort start de gemeente met de communicatie hierover, deze campagne heet: Het Roer OmmEn. Als u verder nog informatiebehoefte heeft over dit onderwerp, kunt u gaan naar: www.reswestoverijssel.nl. U kunt mij ook gerust benaderen.

Namens fractie VVD,
Richard Smits

Lees ook

Schoenenhuis Jan Pas is jarig en trakteert!

(Advertorial) DEN HAM – Schoenenhuis Jan Pas, een begrip in de regio, bestaat dit jaar …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.