Home / / Politiek verwoord: LPO

Politiek verwoord: LPO

Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is de LPO aan het woord.

In de gemeenteraad hebben we afgelopen week de begroting van 2021 behandeld. Omdat er op dit moment financieel erg veel onzeker is, is er voor gekozen om nu een beleidsneutrale begroting te maken. Begin volgend jaar hopen we dat er meer duidelijk is over de hoeveelheid geld die de gemeente krijgt uit het gemeentefonds en de tegemoetkoming voor de kosten die de gemeente maakt in verband met de jeugdzorg en de extra kosten door corona. Daarnaast zoekt het college naar mogelijke ombuigingen zodat we in 2021 weer investeringen kunnen doen. De LPO wil graag in een mooier en veiliger Ommen. Mooier en veiliger voor al onze inwoners en daarnaast voor de vele bezoekers die Ommen aantrekt.

Waar wil de Lokale Partij Ommen het komend jaar in investeren?

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn van onze inwoners staat bovenaan. In deze Coronatijd hebben veel gezinnen het extra moeilijk om rond te komen. Dat blijkt ook wel uit de extra drukte bij de voedselbank. De LPO vindt dat de gemeente zo nodig financieel moet bijspringen als de voedselbank in de problemen komt om iedereen van voldoende voedsel te voorzien. Ook wil de LPO dat de gemeentelijke woonlasten alleen verhoogd worden met de inflatiecorrectie om geen inwoners extra in de financiële problemen te brengen. Dit geldt zowel voor de éénpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens.

Woningbouw

Er is de laatste tijd veel gebouwd in Ommen. Toch is er nog steeds volop vraag naar woningen. In het bijzonder geldt dit voor bepaalde doelgroepen zoals ouderen, starters en sociale woningbouw. De LPO hoopt dan ook dat de woningbouw in zowel de Möl’nhoek als in de Vlierlanden spoedig kan starten. Om starters een kans te geven op de huidige woningmarkt ziet de LPO graag een starterslening vanuit de gemeente. Die moet van toepassing zijn bij nieuwbouw alsook bij aankoop van een bestaande woning. Een motie hiervoor zullen we bewaren voor de behandeling bij de perspectiefnota volgend jaar.

Fietspaden

Onder economie valt ook de vrijetijdseconomie. Een belangrijke pijler gezien het belang van de recreatiesector in de gemeente Ommen. De LPO wil hier extra in investeren door de gemeente nog aantrekkelijker te maken om te verblijven. Een goed middel is investeren in een kwalitatief en innovatief fiets- en wandelnetwerk. De LPO heeft hier eerder moties voor ingediend. Ommen als Fietsgemeente 2021 en een motie voor verbreding van het Stuwepad in Vilsteren. Verder voor de aanleg van een fietspad langs de Arriërveldsweg. Ook willen graag het fietsen promoten voor het woon-werkverkeer en daarom juichen wij de aanleg van de fietssnelweg tussen Hardenberg en Zwolle van harte toe.

Verkeersstructuur

De bereikbaarheid van Ommen blijft een groot aandachtspunt. De Lokale Partij Ommen blijft aandacht vragen voor de situatie rondom de Vechtbrug en alle daarop aansluitende wegen. Alleen een integrale aanpak van de totale verkeersstructuur binnen Ommen kan leiden tot een oplossing. Een oplossing die altijd een compromis zal inhouden voor de verschillende belanghebbenden zoals ondernemers, aanwonenden, bezoekers en algemeen belang. Wat ons betreft zijn de thema’s leefbaarheid, veiligheid en doorstroming van het hoogste belang. We zien de plannen van het college op dit gebied met belangstelling tegemoet. In dit plan hoopt de LPO ook de uitwerking te zien van de motie die de LPO in juni 2019 heeft ingediend betreffende de inrichting van de Zwolseweg.

Veiligheid

De Lokale Partij Ommen ziet Ommen graag als een veilige gemeente. We denken dat we dat relatief ook zijn en willen dat zeker zo houden. Toch zijn er ontwikkelingen die ons zorgen baren. Ten eerste betreft het de handhaving in het verkeer. Vooral snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom verdienen wat ons betreft aandacht en handhaving. Verder hebben we recentelijk aandacht gevraagd voor de drugsproblematiek binnen de gemeente Ommen. Er is zeker aandacht voor, zo hebben we begrepen, en we hopen daar ook snel resultaten van te zien.

Fractie Lokale Partij Ommen,
Dick Remmers
Gerard Hemmink
Rob Dalenoort
Melchior Bauman

Lees ook

Lampie

De jager die op roofvis jaagt, moet zijn gemak houden. Op de laatste zaterdag dag …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.