Home / / Politiek verwoord: VOV

Politiek verwoord: VOV

Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is de VOV aan het woord.

“Nadat het kabinet in maart strenge maatregelen afgekondigde, kwam er in de zomermaanden weer een beetje ruimte. Je zag dat veel landgenoten ervoor kozen om geboekte buitenlandvakanties om te boeken naar een verblijf in Ommen. Het zou mooi zijn als blijft hangen dat Ommen een mooie plek in de natuur heeft.

Voor de VOV is het van belang dat de aangekondigde maatregen en het niet meer fysiek kunnen vergaderen geen nadelige gevolgen hebben voor de democratie. Voor de lokale partij VOV is participatie van groot belang, immers als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad behoor je dienend aan de inwoners te zijn. Wat de VOV betreft worden inwoners al betrokken bij de planvorming.

Wij hebben ons ook in deze tijd van beperkingen blijvend opengesteld voor het contact met de inwoners. Dat deden wij o.a. door elke dinsdag, tijdens de weekmarkt in Ommen, op het terras van de Flater een spreekuur te houden. Door de recent ingevoerde strengere maatregelen hebben we het wekelijkse spreekuur helaas even tijdelijk stop moeten zetten. Uiteraard staan wij alle inwoners de komende tijd telefonisch te woord en blijven wij per mail bereikbaar.

De lokale partij VOV vindt het van groot belang dat de lokale economie blijft draaien. Daar past ook bij dat je als gemeente bij aanbestedingen geen belemmeringen voor lokale ondernemers opwerpt zoals recent bij de aanbesteding van de voorbereidingen van Vlierlanden II het geval was. Ook hebben we aan het college voorgesteld om hier aandacht bij waarderingen in de vorm van cadeaubonnen te hebben. Wat de VOV betreft worden er alleen cadeaubonnen, die in te leveren zijn bij de lokale ondernemers, beschikbaar gesteld. En niet zoals dit bij de mantelzorgers gebeurd is door het verstrekken van VVV bonnen.

De lokale partij VOV staat voor behoud van een leefomgeving waar ruimte is voor combinatie van natuur en agrarische bedrijven. Via een ingediende motie heeft de VOV vorige maand het initiatief genomen voor een open discussie met alle betrokkenen en specialisten voor de inrichting van natuur met duurzame landbouw en veeteelt in de buitengebieden van Ommen. Helaas is ons initiatiefvoorstel verworpen. De VOV overweegt om, samen met belangengroepering, deze open discussie nu zelf te organiseren.

Daarnaast heeft de VOV zich binnen en buiten de politieke arena ingezet voor diverse uiteenlopende onderwerpen. Zo hebben we willen voorkomen dat er 800.000 euro van de opgebouwde reserves verspild zou worden aan herfinanciering van leningen bij de bank. Wat betreft de verkeerssituatie in Ommen hebben we ons intensief, samen met inwoners, beziggehouden met een goede fietsverbinding vanaf de nieuw aan te leggen fietstunnel onder de N48, verkeerssituatie ten gevolge van de verplaatsing van de Aldi, de gevaarlijke verkeerssituatie in de Julianastraat/Schuurmanstraat en de realisatie van een nieuwe brug bij Junne. In de contacten met de inwoners is een mooi alternatief naar voren gekomen voor de brug bij Junne. Dit plan wordt op dit moment uitgewerkt en zullen wij binnenkort presenteren.
De VOV wil dat er nu eindelijk eens een goede visie wordt opgesteld waar, samen met de inwoners, alle knelpunten, overlast en gevaarlijke situaties in samenhang worden aangepakt. Uiteraard met hierin ook aandacht voor de situatie op de Vechtbrug en de Vechtkade. Hiervoor is op korte termijn een gedegen verkeersplan nodig. De VOV wil dat dit plan begin volgend jaar gereed is.

Door de onzekere toekomst ligt er donderdag 12 december een sobere en beleidsarme begroting voor.
Omdat er grote onzekerheden zijn in een mogelijke verlaging van de Rijksbijdrage voor onze gemeente (het gemeentefonds), maar ook over de financiële gevolgen van corona en over de uitkomsten van een extern onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd naar verbetermogelijkheden bevat de begroting voor 2021 geen nieuw beleid. Nadat de antwoorden op deze drie onzekerheden bekend zijn zal er nieuw beleid gemaakt kunnen worden.

Het is voor Ommen te hopen dat, de door de wethouder financiën geschetste zon boven Ommen blijft schijnen. Maar pas eind december krijgen we zichtbaar wat de gevolgen van de decembercirculaire (rijksbijdrage) voor Ommen zijn: ‘Blijft de zon schijnen of krijgen we onweer?'”

Voor vragen richting de fractie kan er gemaild of gebeld worden: gerrit.dejonge@ziggo.nl, telefoon: 06-44191799.

Lees ook

Geen publiek bij Dodenherdenking

OMMEN – Met het leggen van kransen, bloemen en het spelen van The Last Post, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.