Home / / Politiek verwoord: CDA
.

Politiek verwoord: CDA

OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is het CDA aan het woord

Onlangs heb ik het stokje als fractievoorzitter van de fractie van het CDA overgenomen van Annelies Bakelaar. We zijn Annelies veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij jaren heeft gedaan voor de inwoners van Ommen en in het bijzonder voor het CDA. Ik ben blij dat Annelies deel blijft uitmaken van onze fractie.

We leven in een onrustige tijd. Het coronavirus brengt veel onzekerheden met zich mee. Of je nu oud of jong bent, het heeft impact op ons allemaal. Vanuit Den Haag worden allerlei ondersteuningsmaatregelen uitgevoerd om alles zo goed mogelijk in de benen te houden. Maar of dit genoeg is, zal later blijken! Goed en duurzaam financieel beleid vinden we belangrijk. We willen de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Tegelijk willen we de voorzieningen waarover Ommen beschikt (bibliotheek, zwembad, sportparken, etc.) zoveel mogelijk ook in stand houden en waar mogelijk uitbreiden. In het sociaal domein volgen de ontwikkelingen elkaar op. Vanzelfsprekend zal iedereen die zorg nodig heeft deze zorg moeten krijgen.

Iedereen in Ommen moet kunnen meedoen. Dit geldt voor zowel jong als oud en voor mensen die moeten leven met een beperking. We blijven aandacht vragen voor de toegankelijkheid van de gemeente en zeker voor het gemeentehuis. We ondersteunen de ontwikkeling van het inloophuis en vinden dat het jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds door moeten blijven gaan. Buurt- of wijkbudgetten moeten inwoners in staat stellen om gedragen plannen zelf uit te voeren. Ook nu is hiervoor al budget beschikbaar.

Zuinig omgaan met de wereld is voor ons heel belangrijk. We volgen de energietransitie op de voet. We vinden dat zonnepanelen eerst op de daarvoor geschikte daken dienen te worden gelegd en willen voorkomen dat hiervoor onnodig landbouwgrond wordt gebruikt. Daarnaast staan we open voor windenergie. In het algemeen geldt voor ons dat overlast zoveel mogelijk dient te worden beperkt. Maar het allerbelangrijkste om te voldoen aan onze klimaatopgave is, dat we samen op zoek gaan naar wat goed is voor Ommen. Het toerisme en onze boeren zijn belangrijke pijlers voor Ommen. Jaarlijks zien we menig toerist in Ommen genieten van het prachtige buitengebied. Daar zijn we blij mee! Ons wegennet, inclusief bermen, en de fietspaden zijn niet altijd berekend op veel verkeer. Reden waarom het CDA aandacht blijft vragen voor het verstevigen van bermen in het buitengebied en voor het verbeteren van bestaande fiets- en wandelpaden en het aanleggen van nieuwe.

Wat het CDA betreft dient er een keuze te worden gemaakt hoe we in Ommen het verkeer willen afwikkelen. Er zal een integraal plan moeten worden opgesteld. Immers als ik het één doe, heeft dat gevolgen voor het ander. Uitgangspunt voor ons is dat de rondweg (Slagenweg / Coevorderweg) ook als zodanig wordt gebruikt. Volgens het CDA betekent dit dan ook dat er ter hoogte van de huidige ALDI een tunnel voor fietsers / voetgangers zal moeten komen. Immers de verwachting is, met de vermoedelijke ontwikkeling van Kindplein Oost ter plaatse, dat het aantal kinderen, dat de Slagenweg moet oversteken, zal toenemen.

Tenslotte, #Kooplekkerlokaal is een actie die het CDA van harte ondersteunt. Laten we in deze coronatijd oog hebben voor elkaar. Ook voor onze ondernemers die, net als veel anderen, een moeilijke tijd doormaken. Als één ding ons deze tijd heeft geleerd, is dat de wereld niet maakbaar is. Gelukkig is er Eén die boven zetelt die dat wel kan. Dit geeft rust in een onrustige tijd!

Marinus Dunnewind
Fractievoorzitter CDA
marinus.dunnewind@ommen.nl
06-28972026

Lees ook

Juwelier Zandbergen in Ommen stopt na 21 jaar

(Advertorial) OMMEN – In juni 2000 is juwelier Zandbergen begonnen met een goudsmidsatelier/juwelierszaak aan het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.