Home / / Lokale partij VOV ziet kansen voor kwaliteit dienstverlening

Lokale partij VOV ziet kansen voor kwaliteit dienstverlening

Na besluit gemeente Hardenberg om overeenkomsten niet te verlengen

OMMEN – Tussen 2012 en 2018 hadden de gemeenten Ommen en Hardenberg een gezamenlijke organisatie. Vanaf 1 januari 2019 bestaat deze organisatie niet meer. Beide gemeenten zijn vanaf dat moment gestart met een eigen ambtelijke organisatie.

De gemeente Hardenberg koos voor een volledige ambtelijke organisatie, die zelf alle taken en diensten uitvoert. Ommen is gestart met een compacte en flexibele organisatie die een deel van de taken uitvoert, maar ook veel taken inhuurt of uitbesteedt. Volgens Gerrit de Jonge, fractievoorzitter van de VOV, leidde het uitbesteden van deze publiekelijke diensten niet regelmatig tot een gewenst resultaat. Hij ziet dan ook kansen op korte termijn voor verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. “Uiteindelijk doen we het in het belang van de Ommenaar.”

De Jonge is klip en klaar: “Als VOV zijn we vóór samenwerking die onomstotelijk leidt tot verbeteringen en deze steunen we dan ook te allen tijde. Echter zien we helaas dat samenwerkingen niet altijd leiden tot verbeteringen. De wens is dan de vader van de gedachte. Juist omdat het gaat om geld van de burger, moeten we kritisch kijken waar het geld aan wordt uitgegeven en wat daarvan het resultaat is.”

Anders niet altijd beter

“Als partij die midden in de Ommer gemeenschap staat, kregen we regelmatig berichten over de dienstverlening van de BOH (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg) die ons droevig stemden. Zo bereikte ons bijvoorbeeld een bericht dat een medewerker bij het repareren van een verkeersbord niet het naastgelegen verkeersbord tegelijk ook mocht repareren, als deze niet op de opdrachtbon vermeld stond. En dit was geen incident”, benadrukt De Jonge. “Het is absoluut niet onze intentie om te gaan vingerwijzen, het gaat ons als VOV om het belang van de inwoners van Ommen. Volgens ons worden waarden als cultuur en betrokkenheid onderschat als het gaat om het samenvoegen van twee organisaties.”

Kansen benutten

De VOV wil dat kansen die zich al op korte termijn voordoen, optimaal worden benut. “Na de opheffing van de BOH heeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders van Ommen, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, kaders meegegeven om een regiegemeente in te richten”, laat hij weten. De VOV ziet vooral kansen op het gebied van cultuur en de betrokkenheid van medewerkers.

1.Ommen blijft een regiegemeente: Van ambtenaren wordt verwacht dat zij binding en gevoel met Ommen hebben. Zij houden de regie bij het werk dat door derden wordt gedaan.

2. Medewerkers buitendienst, openbaar groen en publiekelijke taken: Medewerkers buitendienst (Doek), openbaar groen (voormalige Larcom) en publiekelijke taken (balie medewerkers, facilitaire dienst) komen in dienst bij de gemeente waar zij zich het meest toe aangetrokken voelen, Ommen.

3. Controle is goed, vertrouwen is beter: Dat betekent meer ruimte en vertrouwen voor de medewerkers. Gestimuleerd wordt initiatief dat vanuit de medewerkers zelf komt.

De Jonge besluit zijn betoog met de verwijzing naar een onderzoek van Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden (Rijksuniversiteit Groningen) en directeur van het Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden). Allers geeft aan: “Hoe idyllisch de gedachten voor gemeentelijke herindelingen ook waren, onderzoek heeft temeer uitgewezen dat het op geen enkele manier besparingen oplevert. De onderzoekers vergeleken de uitgavenontwikkeling van heringedeelde gemeenten in eerste instantie met die in niet-heringedeelde gemeenten. Daarbij werd de omvang van de totale lasten per hoofd van de bevolking gecorrigeerd voor zaken als bevolkingsgroei en bevolkingsdichtheid.”

“We hadden verwacht dat hoe kleiner een gemeente is, hoe meer voordeel een herindeling zou opleveren en dat opschaling van wat grotere gemeenten misschien tot schaalnadelen zou leiden. We gaan er immers vanuit dat kleine gemeenten duur zijn en grote gemeenten ook, met name vanwege de bureaucratie en dat er ergens in de middenmoot de optimale schaalgrootte te vinden zou moeten zijn. Dat bleek niet het geval. Groot, middelgroot of klein: Herindeling heeft geen gevolgen voor het uitgavenniveau, niet voor herindeling, niet kort erna en ook niet op de lange termijn.”

Lees ook

TENAX is hoofdsponsor voor ambitieus FC Ommen

OMMEN – FC Ommen heeft op 1 mei haar hoofdsponsor gepresenteerd. TENAX tekent met ingang …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.