Home / / Bewoners Dante Noord hebben ernstige bedenkingen bij het proces ‘Fietsverbindingen Dante’

Bewoners Dante Noord hebben ernstige bedenkingen bij het proces ‘Fietsverbindingen Dante’

Ingezonden brief

OMMEN – Bewoners van de Kievitstraat hebben sterk de indruk dat ze voor de gek worden gehouden door het gepresenteerde raadsvoorstel met betrekking tot de fietsverbindingen Dante. De bijbehorende adviesnota vanuit de klankbordgroep fietsverbindingen Dante is volgens hen het gevolg van maandenlange manipulatie richting traject Kievitstraat. Patrick Oldeman, bewoner van de Kievitstraat schreef onderstaande brief namens het merendeel van zijn buren.

“De indruk dat we voor de gek worden gehouden blijkt onder meer uit het feit dat de uitgangspunten constant veranderen, de doelgroepen voor de fietstunnel worden continu aangepast en de klankbordgroepleden mogen onderling geen contact hebben. Daarnaast wordt relevante informatie niet gedeeld en worden verkeerde uitgangspunten ter beoordeling voorgelegd. Opmerkelijk is ook dat de deelnemers die kritische vragen stellen over het proces worden genegeerd, er worden tussentijdse klankborddeelnemers toegevoegd en er is discussie binnen de deelnemersgroep over de uiteindelijk opgestelde adviesnota.

Kortom . . . het resultaat lijkt heilig. Het heeft er alle schijn van dat het ambtelijke projectteam de opdracht heeft gekregen dit project richting een gewenst resultaat te begeleiden. Ook worden er, in tegenstelling tot hetgeen de wethouder heeft aangegeven in de raadsvergadering van 27 februari 2020, geen uitgewerkte alternatieven voorgelegd aan de gemeenteraad om uit te kiezen. Er is maar één keus. Een allesbehalve zorgvuldig proces in de ogen van de bewoners.

Waarom de route Kievitstraat eigenlijk? Onderzoek heeft uitgewezen dat de route door de Kievitstraat al vanaf 2018 staat ingetekend in stukken van Movares als onderdeel van de fietsverbinding Zwolle – Hardenberg. De definitieve versie van dit rapport is van 29 november 2019. Dit is vóór de uitnodiging en de totstandkoming van de klankbordgroep ‘Fietsverbindingen Dante’ in december 2019.

Het lijkt erop dat de doelgroepen ‘scholieren Vechtdalcollege’ en ‘verbinding Kindplein West’ erbij zijn gezocht om de snelfietsroute door de wijk te kunnen rechtvaardigen want deze doelgroepen worden in het Movares rapport helemaal niet genoemd. En een snelfietsroute midden door een woonwijk, wie verzint zoiets? Het Movares rapport is in opdracht van de provincie Overijssel opgesteld. En uit het raadsvoorstel blijkt dat de provincie deze route mogelijk gaat subsidiëren voor ruim 800.000 euro. Wellicht is dit dan de doorslaggevende reden geweest voor de gemeente om aan deze route mee te werken? De bewoners vragen zich af of deze subsidie komt te vervallen als er een andere route wordt gekozen? Deze vraag zal ook richting provincie worden gesteld. Dus alle inspanningen van iedereen ten spijt; de te kiezen route was in de beleving van de bewoners in ieder geval al bepaald. Er moest alleen nog een proces voor draagvlak worden opgezet!

Er is geen draagvlak door bewoners wijk Dante Noord voor route Kievitstraat! Uit een, door de bewoners opgezette, enquête is naar voren gekomen dat meer dan 89% van de ondervraagde bewoners in de wijk Dante voor een route om de wijk kiest. Het betreft hier de route ‘fietstunnel N48 – Hessenweg West – Balkerweg.’

Bijkomend voordeel van deze route is dat deze zeer goed past in een mogelijke alternatieve snelfietsroute Zwolle – Hardenberg (langs bedrijvenpark Rotbrink, de huidige sportaccommodaties via ‘De Bootsman’ richting Hardenberg). Deze suggestie is al meerdere keren aangedragen en de bewoners vinden het dan ook onbegrijpelijk dat deze route tot op heden niet volledig is uitgewerkt.

De bewoners vinden twee aansluitingen vanaf de nieuw aan te leggen fietstunnel prima, echter onder voorwaarde dat er direct aansluitend op de betonconstructie van de fietstunnel een bocht wordt gemaakt richting Hessenweg West en Balkerweg om zo een zéér aantrekkelijke, snelle en efficiënte route richting Vechtdal College te faciliteren (meest benoemd als belangrijkste doelgroep) en als onderdeel van een ‘echt goede’ snelfietsroute. Daarnaast willen de bewoners graag een veel minder toegankelijke aansluiting over de stuw. Dus net andersom als in het raadsvoorstel.

De bewoners zijn vóór het verbeteren van de veiligheid in de wijk! Zeker op de twee drukke kruispunten aan weerszijden van de Peugeotgarage, waar de leerlingen en ouders van Kindplein West gebruik van gaan maken. Het kruispunt Danteweg / Chevalleraustraat verdient hierbij extra aandacht vanwege de te verwachten toestroom van extra verkeer. Een goede rotonde met het verleggen van voorrangssituaties kan hierbij een prima oplossing zijn.

Wij als bewoners vestigen onze hoop op de gemeenteraad. De afgelopen maanden is er door de bewoners veelvuldig contact onderhouden met de gemeenteraadsleden van diverse partijen. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen organiseren de bewoners een online bijeenkomst met de raadsleden om een laatste toelichting te geven over de gang van zaken en wordt er een zeer goed passend alternatief gepresenteerd. De bewoners rekenen op een collectief standpunt in deze kwestie van de gemeenteraad, zowel coalitie als oppositie. Maar de beslissing is uiteraard aan de gemeenteraad.”

Patrick Oldeman,
Namens de bewoners van de Kievitstraat (nummers 2 t/m 36, met uitzondering van de nummers 2 met toevoegingen)

Lees ook

Webinar van KBO-PCOB

REGIO – KBO-PCOB Overijssel presenteert op vrijdag 23 april het webinar ‘Verbonden zijn rond zingeving’. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.