Home / / Lokale partij VOV wil geen bollenteelt in Ommen

Lokale partij VOV wil geen bollenteelt in Ommen

‘Risico voor de volksgezondheid van gewasbestrijdingsmiddelen zijn te groot’

OMMEN – Op 3 september spreekt het college van B&W Ommen wederom met de gemeenteraad over de pilot met bollenteelt in waterbeschermingsgebieden. Daarom heeft de fractie van de VOV, als volksvertegenwoordiger hierover gesprekken gevoerd met een beduidend aantal inwoners.

VOV wil de beschermde status van grondwaterbeschermingsgebieden handhaven en de inwoners vrijwaren van de risico’s die door bollentelers gebruikte bestrijdingsmiddelen hebben voor hun gezondheid. In plaats van een riskant bollenexperiment in gebieden die beschermd zijn voor drinkwaterwinning, wil VOV dat de gemeente in samenspraak met telers en burgers in gaat zetten op verduurzaming van de bollenteelt daar buiten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van subsidies van de overheid. Kleine boeren en werkvoorzieningprojecten (Ommerschans, Junne en Beerze) hebben in het verleden de zandgronden in en rond Ommen ontgonnen en van de zandgronden landbouwgronden gemaakt. Dit om er voedsel te kunnen verbouwen of vee te kunnen laten grazen. De fractie van de VOV wil dat agrarische gronden in Ommen primair gebruikt worden voor voedselproductie of weidegronden.

Preventie en gezondheid

Bij sierteelt (bollenteelt) worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Tot wel zes keer meer dan bij bijvoorbeeld aardappelteelt. Het risico dat deze bestrijdingsmiddelen via de zandgronden in het drinkwater terechtkomen is groot volgens de VOV. Op termijn zal dit gezondheidsrisico opleveren. De gevolgen, zoals de ziekte van Parkinson en andere hersenaandoeningen, zullen pas over 20 jaren zichtbaar worden.

Fractievoorzitter Gerrit de Jonge wil dat het ‘voorzorgsbeginsel’ dat geldt voor milieubelastende activiteiten, toegepast gaat worden: “Preventie en gezondheid voor burgers zijn hierbij het uitgangspunt. Als gemeenteraad hebben we immers de plicht om onze burgers te beschermen.” De VOV vindt het van de zotte wanneer er op beschermde agrarische gronden in Ommen bollen geteeld worden en het voedsel voor mens en dier elders vandaan wordt gehaald. ‘We kennen het voorbeeld dat een agrariër op zijn gronden bollen teelt en in Duitsland gronden huurt voor maisteelt’. De VOV vraagt zich af of we in ons land niets geleerd hebben van het gebruik van ongebluste kalk, Chroom-6 en asbest. Pas na 20 tot 30 jaar later zijn de gezondheidsgevolgen aan het licht gekomen. Kortom ‘Het belang van gezondheid van onze inwoners moet voor economisch gewin van slechts enkele telers gaan’.

Pilot bollenteelt

Naast de risico’s van gebruik gewasbestrijdingsmiddelen maakt de fractie van de VOV zich zorgen over de droogte en het grondwaterpeil: “Bij sierteelt wordt veel schoon grondwater gebruikt om te beregenen, dat met resten van bestrijdingsmiddel weer in de bodem verdwijnt. Daaruit moet vervolgens ons drinkwater worden gehaald. De burger draait op voor de extra zuiveringskosten. Afgelopen zomer hebben we gezien dat droogte gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van het drinkwater. Het is een vreemde zaak dat het drinkwaterbedrijf Vitens achter een pilot voor teelt van bollen in het waterwingebied staat.”

Wanneer er behoefte is aan een pilot met bollenteelt op hoge zandgrondgronden dan wil VOV dat die plaatsvindt buiten de grondwaterbeschermingsgebieden. Alleen dan is het mogelijk om met belanghebbende maatschappelijke organisaties een convenant op te stellen, zoals in de buurgemeente Hardenberg. De fractie van de partij vindt daarom dat de gemeenteraad zou moeten starten met een overleg met telers en belanghebbende maatschappelijke- en milieuorganisaties, voordat er met een pilot wordt gestart.

Lees ook

Stichting ’t Lemels Arfgoed herdenkt de bevrijding

LEMELE – Op 10 april 1945 werden Lemele, Archem en Dalmsholte bevrijd door een eenheid …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.