Home / / Ervaringen met AZC Hardenberg geëvalueerd

Ervaringen met AZC Hardenberg geëvalueerd

HARDENBERG – De ervaringen met het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg zijn geëvalueerd. De evaluatie laat zien dat een lichte meerderheid van de betrokkenen positief is over het verlengen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg voor maximaal vijf jaar. De openbare orde en veiligheid vragen wel aandacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten bij het op een zorgvuldige manier voorbereiden van een besluit over het verlengen of beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg.

Het AZC Hardenberg is sinds 2016 in Hardenberg gevestigd, in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente inmiddels gevraagd deze periode eenmalig met maximaal vijf jaar te verlengen. Dat kan alleen na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad. De evaluatie is in het tweede kwartaal van dit jaar uitgevoerd. Als onderdeel van de evaluatie zijn gesprekken gevoerd met direct omwonenden, plaatselijk belangen in de buurt van het AZC, politie, (vrijwilligers)organisaties, onderwijsinstanties en het COA. Vanwege de coronamaatregelen vonden deze gesprekken digitaal plaats. Overkoepelende organisaties van (horeca)ondernemers in Hardenberg hebben schriftelijk hun standpunt gegeven.

Aandachtspunten

De partijen die in de evaluatie zijn betrokken hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verlengen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg. Wel geven zij een aantal aandachtspunten mee. Zoals het terugdringen van overlast die omwonenden en ondernemers ervaren. Het gaat bijvoorbeeld om geluidsoverlast en intimiderend gedrag van kleine groepjes kansarme asielzoekers rondom het AZC, winkeldiefstallen of ongeregeldheden in de horeca waarbij asielzoekers betrokken zijn. Ook de verkeerssituatie rond het AZC wordt als verbeterpunt genoemd. De politie ervaart de situatie als beheersbaar en geeft een aantal aandachtspunten mee. Schoolbesturen willen het onderwijs graag voortzetten. De partijen zijn tevreden over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling.

Uitkomsten enquête

Huishoudens van wijken en buurten rond het AZC konden meedoen aan een enquête. De vragenlijst is door 20% van de benaderde huishoudens ingevuld. Van de huishoudens die de enquête hebben ingevuld, staat de helft (onder voorwaarden) positief tegenover het verlengen van het opvangen van asielzoekers in Hardenberg. Een bijna net zo grote groep is negatief over het voortzetten van het opvangen van asielzoekers in het AZC Hardenberg. Iets meer dan de helft van de ondervraagde huishoudens ervaart wel eens overlast door bewoners van het AZC, meestal in het centrum van Hardenberg, in het winkelcentrum of elders in de buurt of wijk. Voorwaarden die de deelnemers aan de enquête stellen bij een eventuele verlenging van de opvang richten zich onder andere over het waarborgen van veiligheid van omwonenden, het optreden tegen overlast en het uitsluitend opvangen van vluchtelingen uit onveilige landen.

Lichte meerderheid

De evaluatie laat zien dat een lichte meerderheid van de betrokkenen positief is over het verlengen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg voor nog eens vijf jaar. De openbare orde en de veiligheid vragen nog wel aandacht.

Voorstel

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie gaat de gemeente met het COA in gesprek over het verzoek tot verlenging van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg. Het college van B&W bereidt vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad voor, zodat de gemeenteraad in het najaar een besluit kan nemen over het verlengen of beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg. De uitkomsten van de evaluatie worden daarin meegenomen. Daarnaast kijkt het college ook naar de maatschappelijke opgave, de ruimtelijke ordening, mogelijkheden voor zorg en sociale begeleiding, bedrijvigheid/werkgelegenheid en de financiële gevolgen. De gemeenteraad neemt dan in het najaar een besluit. De periode daarna kan gebruikt worden voor de uitvoering.

Lees ook

Stichting ’t Lemels Arfgoed herdenkt de bevrijding

LEMELE – Op 10 april 1945 werden Lemele, Archem en Dalmsholte bevrijd door een eenheid …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.