Home / / Politiek verwoord: Gemeentebelangen

Politiek verwoord: Gemeentebelangen

Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is de fractie van Gemeentebelangen Dalfsen aan het woord.

In deze coronatijd is het samen met onze politieke collega-partijen, het college van B&W en de ambtenaren, die ook allemaal op afstand werkten, toch gelukt om een Perspectiefnota te presenteren. We beseffen ons terdege dat dit geen gemakkelijk opdracht is geweest en complimenteren iedereen daarmee.

In onze algemene beschouwingen hebben we aangegeven dat we een duidelijk signaal willen afgeven over het gekort worden vanuit Den Haag. Dat is kracht bijgezet door een motie van de hele raad: ‘Stop de lokale bezuinigingen’.

Ook waren alle partijen het er over eens dat het verbeteren van de akoestiek van het gemeentehuis en het vervangen van bureaustoelen, in het kader van de bezuinigingen, uitgesteld moet worden. Wij hebben een motie ingediend over de onzekerheid van de financiële gevolgen van de Omgevingswet. Daarbij gaat de invoering door het Rijk niet gepaard met de evenredige financiële middelen. De hele raad was het ermee eens dat de invoering budgetneutraal zou moeten verlopen.

De wethouder neemt onze suggestie over voor het instellen van een denktank voor ondernemers. Onze ondernemers zijn creatief ingesteld en het is goed hen mee te laten denken over de problemen die zij ondervinden. Ondernemers zijn immers de smeerolie van onze lokale economie. Ook verenigingen, stichtingen e.d. doen vaak een beroep op hen voor sponsoring. Het is dus van groot belang dat ondernemers goed gefaciliteerd worden door de gemeente Dalfsen.

We willen nogmaals benadrukken dat het sluiten van de zwembaden wat ons betreft niet aan de orde is. Belangrijk daarbij is dat het voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet blijven. Hierbij hebben we ook aangeven dat meer en beter op duurzaamheid moet worden ingezet. B.v. het overkappen van de parkeerplaats met zonnepanelen. Ook is er door ons aandacht gevraagd aangevraagd voor het kruispunt Weerdhuisweg/Schoolstraat/Posthoornweg in Lemelerveld, want het blijft een zeer onveilig kruispunt. Hier zou ook heel gemakkelijk de mogelijkheid tot eenrichtingsverkeer in de Schoolstraat mee genomen kunnen worden.

Het centrumplan Dalfsen moet wat ons betreft aantrekkelijk worden. Daar helpen we ondernemers ook mee. Ook winkelend publiek en horecabezoekers vinden de inrichting heel belangrijk. We horen dat de mensen de bankjes in het Waterfront bij de brug missen. Dat hebben we onder de aandacht gebracht en de wethouder heeft beloofd dat ze nu echt komen én het een bijzonder bankje wordt.

De Perspectiefnota werd met 1 amendement en 2 moties verder zonder stemming aangenomen! We gaan er vanuit dat we met onze inbreng en de behandeling van de Perpectiefnota financieel weer in de goede richting komen en door de maatregelen weer op een veilige koers zitten.

Tot op 1,5 meter en blijf gezond!

Lees ook

Dauwtrappen in het Vechtdal

REGIO – Op Hemelvaartsdag is het traditie om voor dag en dauw op te staan …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.