Home / / Ingezonden: Openbare toiletvoorziening

Ingezonden: Openbare toiletvoorziening

Ommen – Het OOG (Ommer Overlegorgaan Gehandicapten) waarin diverse belangengroeperingen van mensen met een beperking vertegenwoordigd zijn, betreurt het standpunt van de raad geen openbaar toilet in het centrum van Ommen te honoreren. Secretaris/penningmeester Seakle Satter schreef op 3 juni een brief aan de leden van de gemeenteraad.

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de raadsvergadering is besloten om de motie van de VOV en VVD voor het plaatsen van een openbaar toilet in het centrum van de gemeente Ommen niet te honoreren. Uit de bewoordingen van de motie maken wij op dat dit een sterke wens is van de horecaondernemers. Wij betreuren dit standpunt van uw raad ernstig. Wij verbazen ons ook over dit standpunt, gelet op de door uw gemeenteraad op 7 november 2019 met algemene stemmen aangenomen motie ‘Toegankelijkheid binnenstad en gemeentehuis voor iedereen’.

De reactie van wethouder Bart Jaspers Fayer duidelijk op deze motie heeft ons verbaasd. Verondersteld wordt dat er binnen het centrum een openbaar toilet is (Kwalitaria, waarbij het OOG niet is betrokken, dus niet weet of dit toilet ook voor mensen met een beperking geschikt is), er voldoende voorzieningen zijn (bedoeld zijn horecagelegenheden) en dat een openbaar toilet geen meerwaarde heeft in relatie met corona. De oplossing die vanuit het college wordt voorgesteld is om met de horeca de mogelijkheid te bespreken voor het aanbrengen van stickers waarop staat aangegeven dat men tegen betaling gebruik kan maken van de toiletvoorziening.

Op dit punt wijzen wij u op het volgende. In een overleg met de wethouder (december 2019) hebben wij reeds aangegeven dat we kanttekeningen plaatsen bij het door het college gehanteerde begrip ‘openbaar toilet’. Het ‘openbaar’ toilet bij Kwalitaria is alleen beschikbaar gedurende de openingstijden en daarnaast ook alleen toegankelijk via de ingang, dus van binnenuit. In onze optiek is er dus geen sprake van een openbaar toilet, of het moet het enkele feit zijn dat voor het gebruik niet betaalt hoeft te worden. Maar ook de toiletten in de HEMA en JUMBO zijn gedurende de openingstijden van de winkels toegankelijk, maar daarmee zijn het nog geen openbare toiletten.

Het college is blijkbaar ook niet op de hoogte van het feit dat niet alle horecagelegenheden over een toiletvoorziening beschikken resp. niet voor mensen met een beperking toegankelijk zijn, vooral niet voor personen die gebruik maken van een scootmobiel, rolstoel resp. rollator. Dit betekent dus dat er maar een beperkt aantal horecagelegenheden geschikt zijn voor mensen met een beperking. En door de wethouder is niet gemeld dat Kwalitaria gedurende corona de toiletten heeft afgesloten (bevindingen van een bestuurslid). Dus is onze conclusie, zoals ook gemeld aan de wethouder, dat er in het geheel geen sprake is van een openbaar toilet in de gemeente Ommen dat voldoet aan de eisen van de inclusieve samenleving.

In de discussie over de motie is ook kort gemeld dat de eerder genoemde, door uw gemeenteraad aangenomen motie, vooral aandacht vraagt voor de toegankelijkheid van de gemeente en dan met name het centrum. Het bevreemd ons dat er dan geen (financiële) ruimte beschikbaar wordt gesteld voor een voorziening als openbaar toilet. Want uit hetgeen in de discussie kan worden opgemaakt dat men een openbaar toilet niet ziet als een onderdeel van de toegankelijkheid, terwijl zo’n voorziening een essentieel onderdeel is voor de toegankelijkheid.

Ook zijn in de discussie regelmatig de woorden ‘dagjesmensen’ en winkelend publiek’ gebruikt. We hebben daarbij het gevoel dat men het over toeristen en niet over alle inwoners van de gemeente Ommen heeft. Maar over de personen die in hun bewegingen niet zijn beperkt en zich dus vrij kunnen bewegen. Dit is dus een zeer grote beperking en hiermede wordt dus een grote categorie inwoners buitengesloten. In onze optiek moet een openbaar toilet gedurende 24 uur per dag vrij toegankelijk zijn, niet gekoppeld aan openingstijden van winkels en/ of horeca en niet gerealiseerd zijn in een beperkt toegankelijke voorzieningen. Een openbaar toilet moet minimaal voldoen aan de eisen voor mensen met een beperking. Dit betreft ook niet alleen personen die aangepast vervoermiddel, maar ook gebruik maken van bijv. een stoma.

Bekend is dat vooral deze laatste doelgroep het moeilijk is van een vrij toegankelijke voorziening gebruik te maken. Wij zijn dan ook van mening dat een openbaar toilet past in het gemeentelijk beleid zoals geformuleerd in de eerder genoemde motie, welke een duidelijke relatie heeft met het uitgangspunt van de inclusieve samenleving. Nu lijkt het dat het college c.a. de gemeenteraad de verantwoordelijkheid voor de invulling van dit onderdeel van de inclusieve samenleving overlaat aan de markt. Of zijn in de motie dan alleen maar mooie woorden gesproken en dat, zodra de uitvoering aan de orde komt en het geld kost, het bij mooie woorden blijft?

Wij dringen er bij u op het genomen besluit te heroverwegen en de dringend gewenste voorziening te realiseren. Als deze voorziening niet op korte termijn kan worden gerealiseerd lijkt het ons dat deze voorziening onderdeel moet uitmaken van de uitwerking van de nieuwe maatregelen om het centrumgebied aantrekkelijker te maken. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het O.O.G., de secretaris/ penningmeester, Seakle Satter

Afschrift is verzonden aan de voorzitters van de raadsfracties, het college en het Ommer Nieuws.

Lees ook

Juwelier Zandbergen in Ommen stopt na 21 jaar

(Advertorial) OMMEN – In juni 2000 is juwelier Zandbergen begonnen met een goudsmidsatelier/juwelierszaak aan het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.