‘Verkeersveiligheid in de wijk’ daar gaat het om!

Ingezonden brief

OMMEN – Als reactie op de ingezonden brief van de heer Satter, gepubliceerd in het Ommer Nieuws van 4 maart jl., klommen de bewoners van de Kievitstraat (een gedeelte hiervan) in de pen.

“Op de ingezonden brief van de heer Satter van woensdag 4 maart 2020 geven wij hierbij als dé bewoners van (een gedeelte van) de Kievitstraat hierbij graag onze reactie. Wij zijn overigens niet verantwoordelijk voor de plaatsing van het artikel op 12 februari en hebben het beste voor met alle bewoners en verkeersdeelnemers in de wijk De Dante. Vreemd is het overigens niet dat er niet eerder is gereageerd. Wie de totstandkoming van het PIP (Provinciaal Inpassings Plan) voor het project Vechtdalverbinding heeft gevolgd weet dat dit een nogal chaotisch verlopen traject is. De fietstunnel onder de N48 stond er eerst wel op, daarna weer niet en uiteindelijk weer wel. Het tracé van de fietstunnel is lange tijd onduidelijk geweest omdat de bestemmingsplankaart van het PIP 2017 niet toegankelijk was. Pas toen op de site van de provincie Overijssel een interactieve kaart werd geplaatst kregen wij inzicht in het tracé. Dat was ook het moment (begin oktober 2019) dat wij als bewoners voor het eerst bij de gemeente Ommen aan de bel hebben getrokken. Daar waar de gemeente Ommen in eerste instantie aanstuurde op een afwikkeling van het fietsverkeer over de stuw in het Ommerkanaal en door de Kievitstraat / Dante hebben wij aangegeven dat, omwille van de veiligheid van de verkeersdeelnemers en de leefbaarheid van de bewoners van de Dante een alternatieve route zeer veel voordelen biedt. Het door ons voorgestelde tracé gaat namelijk om de gehele wijk heen. En omdat er primair gesproken is over een fietsverbinding voor de verkeersdeelnemers richting het Vechtdal College is dit een zeer goede, korte, veilige en vanuit kostentechnisch perspectief perfecte verbinding. Het fietsverkeer uit de tunnel komt hier minimaal in aanraking met overig (gemotoriseerd) verkeer. In de diverse gesprekken die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden tussen de bewoners, de gemeente Ommen en de provincie Overijssel heeft de laatste aangegeven medewerking te willen verlenen om dit aangegeven alternatieve tracé te onderzoeken. Tot op heden is de gemeente Ommen echter zeer terughoudend om hiermee in te stemmen. Deze terughoudende opstelling van de gemeente heeft er inmiddels toe geleid dat in de raadsvergadering van afgelopen 27 februari 2020 door 5 van de 7 partijen van de gemeenteraad van Ommen hierover vragen zijn gesteld aan het college van B&W. De verantwoordelijke wethouder verwijst echter naar het proces waarin een klankbordgroep is samengesteld. Burgerparticipatie door individuele bewonersgroepen wordt niet op prijs gesteld door het college. Wij zijn als bewoners van de Kievitstraat afgeserveerd en nadrukkelijk verwezen naar de klankbordgroep. Uiteraard zijn wij bereid de klankbordgroep een toelichting te geven. Sterker nog, één van de bewoners van de Kievitstraat is deelnemer van de klankbordgroep. Het bevreemd ons echter dat de gemeente zo krampachtig omgaat met een initiatief van betrokken burgers. Wij merken op dat, op basis van cijfers van de provincie Overijssel, het gaat om circa 1.000 extra verkeersbewegingen per dag en dus meer dan 200.000 extra verkeersbewegingen per jaar door onze wijk. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Dit in combinatie met de, voor fietsers, soms nu al gevaarlijke situaties bij de aansluiting(en) van Merelstraat, Patrijsstraat en Danteweg. Op de herinrichting van de Kievitstraat / Chevalleraustraat tot een 30-km zone zijn wij niet tegen, maar niet in combinatie met duizenden verkeersdeelnemers extra. Is hier sprake van ‘eigen belang’? Goed punt. Iedereen die deelneemt aan een klankbordgroep heeft een eigen belang. Als je er geen belang bij hebt dan interesseert het je klaarblijkelijk ook niet. Eigen belang verhoogt de betrokkenheid. En leefbaarheid / verkeersveiligheid in je eigen straat / wijk lijkt ons een prima uitgangspunt.” Namens de bewoners van de Kievitstraat (nummers 2 t/m 36, met uitzondering van de nummers 2 met toevoegingen), Patrick Oldeman.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.