Omwonenden stuw Junne balen van plannen waterschap en gemeente Ommen

OMMEN – Omwonenden van het buurtschap Junne zien de bouw van een nieuwe brug over de Vecht niet zitten. Liever zien ze dat de huidige brug over de monumentale stuw gerenoveerd wordt. Dit om zwaar vervoer, toenemende verkeersdruk en sluipverkeer te voorkomen. De brug moet vanzelfsprekend wel toegankelijk zijn voor lokale boeren en omwonenden.

Op de door de gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen georganiseerde tweede informatiebijeenkomst op 3 maart jongstleden in de Beerze Bulten werd net als op de eerste bijeenkomst op 9 december 2019 al snel duidelijk dat deze instanties inzetten alles op een nieuwe, zwaardere brug (60 ton) over de Vecht bij Junne.

De aanwezige stakeholders zijn eind 2019 door wethouder Leo Bongers uitgenodigd deel te nemen in het participatieproces. Maar wat wordt nu precies verstaan onder participatie? Google leert dat participatie betekent dat de overheid mensen mee laat denken in de publieke besluitvorming.

Groot was de verbazing dat op 17 december 2019 het College van B&W Ommen een bestuursovereenkomst met het Waterschap had gesloten, waarin nadere afspraken over de komst van de nieuwe brug zijn vastgelegd. Iets waarover de aanwezigen op de eerste informatiebijeenkomst van 9 december 2019 niet over zijn ingelicht.

De in het kader van de participatie speciaal ingestelde klankbordgroep is volgens de vertegenwoordigers van de buurtschappen Stegeren en Junne een wassen neus. De door de gemeente en het waterschap ingehuurde omgevingsmanager bepaalt wie wel of niet in de klankbordgroep zitting mag nemen en het standpunt van de bewoners wordt niet serieus genomen.

Bij de presentatie van de rapportage van het verkeersonderzoek op de bijeenkomst van 3 maart werd al snel duidelijk wat de inzet van het speciaal ingehuurde verkeersbureau Bono Traffics inhoudt. Tijdens het eerste gesprek met dit bureau werd verteld dat alle varianten open stonden. Later werd glashelder duidelijk dat het door de gemeente en het waterschap ingehuurde bureau er vanuit gaat dat de nieuwe brug er komt. De vertegenwoordigers van het buurtschap worden enkel geïnformeerd over de afwikkeling van de verkeersveiligheid van de nieuwe brug, zoals het plaatsen van talloze verkeersborden en het aanleggen van vele passeerhavens in het nu nog authentieke Junne.  Maatregelen om sluipverkeer te voorkomen ontbreken. Ook laten de wethouder, de omgevingsmanager, ambtenaren en de medewerkers van het Waterschap Vechtstromen de direct betrokkenen keer op keer weten dat het vaststaat dat de nieuwe brug er komt.

Politiek gezien is dit heel bijzonder, want wat is dan de rol van de gemeenteraad van Ommen? De raad is akkoord gegaan met een onderzoek naar de voorkeursvariant, een nieuwe brug 25 meter stroomopwaarts. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van 65.000 euro. Het tot nu toe verlopen traject is echter volledig gericht op de aanleg van een nieuwe brug van 60 ton. Hiermee lijkt niet enkel de participatie, maar ook het politieke debat in Ommen dood verklaard.

Dit gevoel wordt versterkt door de kwaliteit van hoe de Gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen omgaan met verzoeken van haar burgers, die gebruik willen maken van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Verzoeken worden vaak te laat beantwoord en er lijkt sprake te zijn van volstrekte willekeur welke stukken wel of niet ter inzage worden gegeven. Het feit dat meerdere bewoners met dezelfde Wob-aanvraag verschillende stukken toegezonden krijgen versterkt dit beeld. Daarnaast worden door Gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen hele pagina’s van de toegezonden stukken zwart gearceerd. Moest onlangs staatssecretaris Snel mede hierdoor, na het debacle met de toeslagen bij de Belastingdienst zijn biezen pakken, bij de gemeente en het waterschap lijkt bovenstaande gang van zaken, ook na herhaaldelijke vragen om opheldering, heel gewoon.

Al met al was ook de tweede informatiebijeenkomst van 3 maart opnieuw een teleurstellende avond. Gemeente en Waterschap houden vast aan hun plannen en met de bouw van de nieuwe brug wordt in het najaar begonnen.

Omwonenden zien daarom geen andere mogelijkheid dan in verzet komen. Binnenkort worden de politieke partijen in Ommen benaderd met het verzoek om sluipverkeer te voorkomen en het groene en natuurlijke karakter van Junne te behouden. In dit kader zullen wij ook op social media actie gaan voeren.

Zie https://steunjunne.petities.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.