Extra aandacht voor veiligheid op belangrijke onderdelen samenleving

OMMEN – Gemeente Ommen zet de koers uit naar een veiligere woonomgeving in de stad en in het buitengebied. Er is door de gemeente een Integraal Veiligheidsplan opgesteld en hierin is de koers voor dit jaar en het komende jaar in concrete acties vastgelegd. “We gaan het veiligheidsbeeld van de gemeente Ommen op een aantal onderdelen krachtig aanpakken”, meldt burgemeester Hans Vroomen.

Prioriteiten

Er liggen vijf speerpunten ten grondslag aan het veiligheidsplan. Samengevat komt het neer op de aanpak van de criminaliteit in brede zin. Het gaat hier onder andere om de High Impact Crimes (HIC) waaronder delicten zoals woninginbraak, overvallen en geweldsmisdrijven vallen. Deze delicten hebben grote impact op de slachtoffers. De leefbaarheid, jeugd en veiligheid, ondermijnende criminaliteit en de verkeersveiligheid behoren ook tot de speerpunten. De verkeersveiligheid komt later in het jaar aan de orde. De prioritering is van belang voor de inzet van politie en de overige ketenpartners waar de gemeente nauw mee samenwerkt. Het plan wordt in samenspraak met de politie, het bevoegd gezag en het Openbaar Ministerie uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2020 wordt vooral ingezet op de ondermijnende criminaliteit. Hiermee wordt de georganiseerde misdaad bedoeld, waarbij de onderwereld en bovenwereld met elkaar verweven raken. Het gaat om criminele netwerken die actief zijn in de drugshandel en andere illegale praktijken uitoefenen. Deze vorm van criminaliteit speelt zich vaak in de verborgenheid af en een groter inzicht in deze ontwikkeling is noodzakelijk.

Veilig buitengebied

“Ik maak me zorgen over deze tendens. Ook in Ommen zien we de opmars van de drugshandel, hennepteelt en het dumpen van chemisch afval. We maken dit inzichtelijk en we treffen maatregelen om dit terug te dringen”, motiveert Vroomen. “Waar we ook aandacht voor hebben, is voor ondernemers en agrariërs die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. We willen het voor zijn dat zij aan de verleiding ten onder gaan wanneer de druk te groot wordt”, legt Vroomen uit.
Opsporingsambtenaren zien met lede ogen aan hoe agrariërs en bewoners van het platteland doelwit zijn van criminele bendes met louche plannen die hun schuren willen gebruiken om wiet of xtc te produceren.

“We zullen als gemeente Ommen met name de boeren te hulp schieten door dit probleem aan te pakken”, meldt de burgemeester, “Er wordt nog dit jaar een contactpersoon aangesteld die speciaal aan deze groep ondersteuning gaat bieden. Op een laagdrempelige manier kunnen zij, die klem komen te zitten, hun zorgen uiten en wij bieden hen de juiste hulp aan”, vult hij aan. Er is samenwerking gezocht met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid zodat de krachten deskundig worden gebundeld en doelgericht hulp, met name het ontwikkelen van weerbaarheid, geboden kan worden. Om hier meer bekendheid aan te geven, zal zo mogelijk nog voor het begin van het agrarisch seizoen in maart 2020 een informatieve bijeenkomst georganiseerd worden.

Vitale vakantieparken

Om meer inzicht te krijgen in de situatie op de vakantieparken waar recreatief gebruik achterblijft, is hier onderzoek naar gedaan. Onderzocht is welke verschillende groepen er op deze parken verblijven en wat hun achtergrond en situatie is. Hieruit is gebleken dat bijna de helft van de vakantiehuisjes op deze parken niet recreatief gebruikt wordt. De gemeente Ommen wil voorkomen dat vakantieparken ‘gebruikt’ worden als “vrijplaatsen” in de betekenis van locaties waar een effectief overheidsoptreden wordt belemmerd en waar het tot een maatschappelijk ongewenste situatie kan leiden. Op een aantal parken is onderzocht of er problemen zijn met sociaal kwetsbare personen en arbeidsmigranten en of er vormen van criminaliteit voorkomen. De gemeente Ommen zal in het kader hiervan, inzetten op gerichte toezicht en handhaving maar ook op het bieden van nieuwe impulsen en andere mogelijkheden. “De overlast op deze parken is minder groot dan in andere delen van het land. We zijn er op tijd bij en hebben goed contact met de eigenaren van deze parken”, legt Vroomen uit.

Criminele carrière jongeren onaantrekkelijk maken

Vanaf 2018 zijn er serieuze signalen dat de drugshandel en het gebruik van drugs door jongeren in Ommen is toegenomen. “We willen voorkomen dat jongeren stap voor stap aan een criminele carrière beginnen en er niet meer uit kunnen komen”, legt Vroomen uit. Er is een top vijftien samengesteld uit de totale groep van jongeren die in beeld zijn. Deze vijftien jongeren worden begeleid door politie en jeugdwerk met als doel ze uit dit criminele traject te trekken. “De gemeente Ommen gaat zijn uiterste best doen om deze jongeren terug op het rechte pad te krijgen en ze weer perspectief te bieden”, aldus Vroomen. Voor dit project wordt een kwartiermaker benoemd die heeft tot taak heeft deze aanpak en werkwijze nog voor de zomer op de rails te zetten.

Integraal Veiligheidsplan

Binnen de gemeente is budget vrijgemaakt om onderzoek en handhaving te kunnen bekostigen. Het veiligheidsplan is alleen haalbaar met een gerichte aanpak, bouwend op de kennis en ervaring van de betrokken organisaties, de inzet van de politie en de kracht van de inwoners.

Tekst: Gina van Elburg

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.