Home / / Politiek verwoord: ‘De Partij van de Arbeid bestaat 125 jaar!’

Politiek verwoord: ‘De Partij van de Arbeid bestaat 125 jaar!’

Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is de PVDA aan het woord:

In deze lange geschiedenis heeft de PvdA veel betekend voor Nederland. Er is in die lange historie veel ten goede veranderd in Nederland, mede onder invloed van de sociaaldemocratie, waar we nu nog altijd trots op mogen zijn. Het kernbegrip van de Sociaal Democratie is; rechtvaardige vooruitgang realiseren! Zowel op landelijk-, provinciaal- alsook op gemeentelijk niveau proberen we dat uit te dragen. In deze tijd, waarin landelijk de populistische partijen en gemeentelijk de lokale partijen voet aan de grond proberen te krijgen, is het voor ons van groot belang dat de kiezer weet op basis van welke kernovertuigingen wij keuzes maken.

Wij, als PvdA Ommen, trachten bij gemeentelijke thema’s dan ook vanuit deze kerngedachten weloverwogen besluiten te nemen. Zo zullen wij altijd opkomen voor de kwetsbare- en minderbedeelde inwoners in de gemeente Ommen, onder het motto: Zeker zijn van een eerlijke verdeling! Armoedebestrijding, verruiming individuele inkomenstoeslag en de Klijnsma gelden, bedoeld voor kinderen uit arme gezinnen. Verder zullen we ons altijd inzetten om onze mooie natuur in de groene Gemeente Ommen te beschermen en te behouden, onder het motto: Zeker zijn van levendige natuur en een schoon klimaat! Tegen de exorbitante bomenkap, geen intensieve veeteelt, geen bloembollenteelt in waterwingebieden. Daarnaast zullen we ons uiterste best doen om het mogelijk te maken dat er woningen worden gebouwd voor starters, eenpersoonshuishoudens en voldoende sociale huurwoningen, onder het motto: Zeker zijn van een fijne woning voor jong en oud! En, zullen we ons inzetten voor goede en betaalbare zorg, dat voor iedereen toegankelijk en bereikbaar moet zijn, onder het motto: Zeker zijn van goede zorg!

Vanaf de laatste gemeenteraadsverkiezing zitten we als PvdA Ommen in de oppositie. Ook vanuit deze positie blijven we met onze uitgangspunten vanuit de sociaaldemocratie een betekenisvolle rol vervullen in de gemeentelijke politiek, onder het motto: Zeker zijn van een eerlijke toekomst voor iedereen (inclusieve samenleving) in onze mooie Gemeente Ommen!

PvdA Ommen: Zeker weten!

Hilbert Moerman, raadslid en fractievoorzitter, Simone Pol, plaatsvervangend commissielid, René van der Linde, plaatsvervangend commissielid

Lees ook

Oud papier Ommen

OMMEN – De leden van de Ommer muziekverenigingen De Bazuin, Soli Deo Gloria en Crescendo …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.