Waterschap treedt op tegen overtreden beregeningsregeling

REGIO – Waterschap Vechtstromen waarschuwt voor het overtreden van de regels voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater. Het waterschap ontvangt meldingen van overtredingen en gaat hier scherper tegen optreden. Boetes worden vastgesteld door de Officier van Justitie en zijn fors. Met name in Oost Twente is water schaars. Beken en sloten vallen droog en het grondwaterpeil zakt.

In het gebied van Vechtstromen is de reguliere beregeningsregeling van kracht. Volgens deze regeling mag er water worden onttrokken zo lang er water over de eerstvolgende benedenstrooms gelegen stuw stroomt. Zeker op de hoge zandgronden in Oost Twente betekent dit dat er momenteel geen water mag worden onttrokken uit veruit de meeste sloten, beken en kanalen. Water is hier inmiddels zo schaars dat er vaak geen water meer over de eerstvolgende stuw stroomt.

Daarnaast heeft het waterschap een onttrekkingsverbod ingesteld voor vijvers in de bebouwde kom. Dit verbod is ingesteld om problemen met de waterkwaliteit door zuurstofloosheid tegen te gaan. Ook tegen dit verbod treedt het waterschap op.

Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet

Vechtstromen ziet dat veel ondernemers de beregeningsregeling keurig naleven. Volgens het waterschap is dat belangrijk om de gevolgen van de droogte beperken. Het vraagt verstandig omgaan met het weinige water dat er is. Dit is ook de gedachte achter de beregeningsregeling die uitgaat van ‘onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet.’ In de gebieden waar het waterschap geen water kan aanvoeren en zeker op de hoge zandgronden in Oost Twente zijn er problemen met de droogte. Deze gebieden zijn grotendeels afhankelijk van de neerslag die er valt. De droogte is er op dit moment vergelijkbaar met vorig jaar in deze periode. Het neerslagtekort bedraagt ongeveer 200 millimeter, oftewel 200 liter per vierkante meter. Beken en sloten vallen droog en grondwaterpeilen zakken onderuit. Dit brengt schade voor natuur en landbouw met zich mee en kan problemen gaan opleveren voor de waterkwaliteit. In Zuidoost Drenthe en het Vechtdal zijn de problemen minder groot. Hier kan Vechtstromen op veel plekken water aanvoeren vanuit IJssel en IJsselmeer en is voldoende water beschikbaar voor beregening.

Meer informatie over de regels voor het beregenen is te vinden op www.vechtstromen.nl/droogte.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.