Dalfsen komt komende jaren 3 miljoen euro tekort

DALFSEN – Dalfsen heeft een tekort van 3 miljoen euro. Dat blijkt uit de perspectiefnota 2020-2023. De gemeente zal maatregelen moeten nemen. Maar hoe moet dat forse gat gedicht worden? “Dat wordt nog een hele moeilijke puzzel”, zo voorziet wethouder Ruud van Leeuwen.

Volgens de wethouder zijn de tekorten ontstaan door oorzaken die door de gemeente niet te beïnvloeden waren. “Denk bijvoorbeeld aan de Cao-afspraken, met consequenties voor de lonen van het hele ambtelijke gebeuren. Dat vertaalt zich ook weer naar andere organisaties. Een andere tegenvaller is dat de ROVA minder opbrengsten en meer kosten met zich meebrengt omdat China en Maleisië het in Nederlandse plastic niet meer overneemt en verwerkt. We zullen goed moeten bekijken waar we kunnen besparen, waar we de inkomsten kunnen vergroten en hoe we moeten omgaan met de spaarrekening.”

Op maandag 24 juni (vaststelling 27 juni) bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2020-2023, deze bevat de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren. Mede door de opgaven die er liggen en doordat nog niet bekend is welke inkomsten de gemeente ontvangt vanuit de Rijksoverheid laat de Perspectiefnota op dit moment een fors te kort zien. Aan de raad wordt om denkrichtingen gevraagd, zodat op basis van die keuzes toegewerkt kan worden naar een sluitende programmabegroting 2020-2023 in het najaar.

Een grote onzekerheid is de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente, de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. De afgelopen tijd zijn hierin flinke schommelingen geweest als gevolg van het ‘trap- op, trap-af principe’. Dat houdt in dat de groei of krimp van het gemeentefonds gelijk is aan de groei of krimp van de netto rijksuitgaven. Zodra de informatie uit de meicirculaire bekend is, wordt deze betrokken bij de besluitvorming over de Perspectiefnota. De Perspectiefnota laat zien dat er sprake is van een grote opgave voor wat betreft de uitgaven binnen het sociaal domein. Zo blijft de vraag naar ondersteuning bij opvoeden en daarmee de vraag naar jeugdhulp stijgen. Dit is een trend die regionaal en landelijk zichtbaar is.

Van Leeuwen: “We gaan hard aan het werk om ons streven, een sluitend meerjarenperspectief, te verwezenlijken.” Als mogelijke bezuiniging noemt de wethouder het groenonderhoud, dat van momenteel van hoog niveau (winnaar certificaat) is en misschien wel een tandje minder zou kunnen, het wegenonderhoud en de bibliotheken, die in elke Dalfser kern een vestiging hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.