Kadernota Ommen: doorgaan op de ingeslagen weg

OMMEN – Afgelopen donderdag heeft het college van burgemeester en wethouders de Kadernota 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraad. In deze Kadernota staan de concrete plannen van het college voor het komende jaar, met een doorkijk tot 2023. De kadernota laat een positief resultaat zien. De gemeente Ommen houdt rekening met extra uitgaven voor toekomstige ontwikkelingen en nieuwe beleidsmaatregelen in 2020.

In de kadernota blikt het college vooruit naar het komende jaar. Het college concludeert dat de financiële positie van de gemeente zich de laatste jaren positief ontwikkeld. Uit de jaarrekening over 2018 bleek eerder dat Ommen in staat is geweest de algemene reserves aan te vullen tot 10 miljoen. Dit komt door de economische ontwikkelingen en door zuinig om te gaan met de financiële middelen. De reserve is een goede buffer om eventuele risico’s en onzekerheden in de toekomst op te vangen.

Wethouder Ko Scheele: “Ommen laat hiermee een solide financiële huishouding zien. De meerjarenbegroting is sluitend, en de wensen uit het bestuursakkoord kunnen worden gerealiseerd, waar onder de extra middelen voor maatschappelijk initiatief. We kunnen behoedzaam verder investeren in en voor onze gemeente”.

De gemeente hecht veel waarde aan actieve participatie van de samenleving: inwoners, ondernemers en verenigingen betrekken bij de voorbereiding van besluiten, maar ook bij de uitvoering ervan: Samen bouwen aan een sterk en sociaal Ommen. Sinds begin 2019 kent Ommen daarom een compacte gemeentelijke organisatie, die gericht de regie houdt en voor de uitvoering veel zaken door middel van samenwerking en uitbesteding realiseert.

Programma’s en projecten
Begin mei is door het college een uitvoeringsplan vastgesteld bestaande uit 4 programma’s. De kadernota is aan de hand van deze programma’s samengesteld. De beoogde programma’s hierin zijn; Omgevingskwaliteit, Samenleving en welzijn, Welvaart en economie, Bedrijfsvoering en bestuur. Deze programma’s worden vervolgens uitgewerkt tot concrete projecten.

Voor het stimuleren van de economie zal het zwaartepunt liggen bij de vrijetijdseconomie, waarbij Ommen ook nadrukkelijk de samenwerking in de regio zoekt. Daarbij past ook aandacht voor de promotie van Ommen, als groene en gastvrije gemeente.

Vervolgens is er ook aandacht voor de bereikbaarheid van Ommen (weg, spoor, water). De landelijke opgave op het gebied van energie en duurzaamheid zullen ook in de gemeentelijke projecten worden verwerkt. Uiteraard wordt ook aandacht gegeven aan ons cultureel erfgoed. Zo zal de ontwikkeling van het Laar worden opgepakt. Het college stelt ook voor de woonvisie te vernieuwen. De vraag naar woningen in Ommen is immers sterk veranderd en de blijvende ambitie is om voor inwoners passende huisvesting te bieden.

Zorg en welzijn voor de inwoners van Ommen krijgen een extra impuls via extra preventieprogramma’s, ook in het kader van Vitaal Vechtdal. Met de transformatieagenda wil het college extra investeren in een vitaal en gezond Ommen. Een belangrijke randvoorwaarde is een goede voorziening voor werk en inkomen. Ook voor nieuwkomers zal hier aanvullend op worden geïnvesteerd.

Ten slotte wil het college inzetten op het programma veiligheid, inmiddels heeft het college aangekondigd een Visie op veilig Ommen te willen ontwikkelen. Bij de kadernota 2020 zal deze visie gereed zijn. De noodzakelijke middelen voor deze programma’s zijn aanwezig. Het college zal, op verzoek van de gemeenteraad, ook een meerjarenbelastingplan presenteren waar de belastingen en heffingen voor de komende jaren in zullen worden voorgesteld.

Procedure
De Kadernota wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 27 juni. Op donderdag 6 juni is er gelegenheid voor inspreken. Na vaststelling door de gemeenteraad, verwerkt het college de voorstellen in de Begroting 2020. Deze wordt na de zomervakantie aangeboden aan de gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.