Home / / Inwoners gemeente Hardenberg zijn tevreden over veiligheid en leefbaarheid

Inwoners gemeente Hardenberg zijn tevreden over veiligheid en leefbaarheid

HARDENBERG – Nog steeds is Hardenberg een veilige en leefbare gemeente. Dat blijkt uit de resultaten van het veiligheidsonderzoek. Inwoners beoordelen de veiligheid in Hardenberg met een 7,5. De leefbaarheid in de buurt krijgt een 7,7 als rapportcijfer. Uit de gebiedsscan van de politie blijkt dat het aantal misdrijven in de gemeente Hardenberg in 2018 nagenoeg gelijk is gebleven.

Vorig jaar heeft de gemeente Hardenberg voor de tweede keer een gemeentebreed veiligheidsonderzoek gehouden. Hiervoor is de landelijke Veiligheidsmonitor gebruikt. Zo kan de veiligheidsbeleving in Hardenberg vergeleken worden met regionale en landelijke cijfers. In een steekproef zijn 2.000 inwoners van 15 jaar of ouder geselecteerd om mee te doen aan het onderzoek. In totaal hebben 991 mensen de vragenlijst ingevuld. Dat komt neer op een hoge respons van 49,6 procent. Het vorige veiligheidsonderzoek is in 2016 gehouden. De resultaten van het onderzoek in 2018 zijn vergeleken met de uitkomsten in 2016.

Veiligheidsbeleving

Het aantal inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen woonbuurt is met 14% ongeveer gelijk aan 2016. Inwoners beoordelen de veiligheid in Hardenberg met een rapportcijfer van 7,5. Er zijn relatief weinig inwoners die het idee hebben dat er (veel) criminaliteit is in de buurt. Desondanks denkt een op de acht inwoners dat de criminaliteit is toegenomen. Inwoners voelen zich het vaakst onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Bijvoorbeeld in het centrum van Hardenberg of in het winkelgebied in de eigen buurt. Toch is het algemene gevoel van onveiligheid in Hardenberg nog steeds lager dan gemiddeld in Nederland.

Slachtoffers van criminaliteit

Het aantal inwoners dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit is sinds 2016 bijna gehalveerd. Het gaat dan om geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen. Het aantal mensen dat slachtoffer is van cybercriminaliteit zoals hacken, online (identiteits)fraude en online pesten is gelijk gebleven.

Preventie

Minder inwoners nemen preventieve maatregelen tegen inbraak zoals extra veiligheidssloten of het laten branden van licht in als er niemand thuis is. Waarschijnlijk komt dit omdat mensen de noodzaak minder zien. Wel nemen steeds meer inwoners thuis preventieve maatregelen tegen brand. Minder inwoners zijn voorbereid op een crisis door water, voedsel of licht in huis te hebben om de eerste 72 uur door te komen.

Gevoel van veiligheid in gebied rond asielzoekerscentrum

In de Veiligheidsmonitor wordt specifieke aandacht besteed aan het gebied rond het asielzoekerscentrum Hardenberg en de opvang van asielzoekers. Dit is bij de komst van het asielzoekerscentrum afgesproken met de omwonenden. De steun voor het opvangen van asielzoekers in Nederland is in het gebied rond het asielzoekerscentrum groter dan in de rest van Hardenberg. Uit de cijfers blijkt dat de gevolgen van de komst van het asielzoekerscentrum voor de buurt minder groot zijn dan in 2016 nog werd verwacht. Bijna de helft van de inwoners van het gebied rond het asielzoekerscentrum geeft aan dat overlast door bewoners van het asielzoekerscentrum weleens voorkomt in de buurt, vooral ’s avonds. Iets meer dan een derde van de inwoners van dit gebied voelt zich weleens onveilig door de aanwezigheid van het asielzoekerscentrum.

Leefbaarheid in de buurt en overlast

Inwoners van Hardenberg geven de leefbaarheid van hun buurt een rapportcijfer van 7,7. Dat is nagenoeg gelijk aan 2016 en hoger dan het landelijk gemiddelde. De saamhorigheid in de buurt is toegenomen: 61 procent van de inwoners geeft aan in een gezellige buurt te wonen waar mensen dingen samendoen. Daar staat tegenover dat inwoners meer dan in 2016 het idee hebben dat de buurt is achteruitgegaan. Inwoners ervaren echter minder overlast van hondenpoep, rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en bekladde muren. Ook ten opzichte van de rest van Nederland ervaren inwoners van de gemeente Hardenberg relatief weinig overlast. Wel wordt meer verkeersoverlast ervaren. Vooral te hard rijden en parkeeroverlast in de buurt is een toenemende bron van ergernis. Dit zijn, samen met hondenpoep, dan ook de buurtproblemen die inwoners aangepakt willen zien. Dit beeld is gelijk aan de rest van Nederland. Overlast van dronken mensen op straat, drugsgebruik/-handel, het lastig vallen van mensen op straat, rondhangende jongeren of overlast door buurtbewoners zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Wel komt drugsgebruik of drugshandel volgens meer inwoners weleens voor in de buurt.

Steun voor carbidschieten en vuurwerk

Uit het onderzoek blijkt dat de steun voor tradities rond de jaarwisseling zoals carbidschieten en particulier vuurwerk onder de inwoners van Hardenberg onverminderd hoog is.

Gebiedsscan van de politie

Het beeld uit de Veiligheidsmonitor wordt bevestigd door de gebiedsscan criminaliteit en overlast van het team Vechtdal van de politie IJsselland over het jaar 2018. In de gebiedsscan beschrijft de politie de meest in het oog springende ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het aantal misdrijven in de gemeente Hardenberg is in 2018 ten opzichte van het voorgaande jaar nagenoeg gelijk gebleven. Wel waren er fors meer woningbraken of pogingen daartoe. Deze stijging komt vooral door een veelpleger die vlak voor Kerst door de politie is aangehouden. Ook het aantal auto-inbraken nam toe. Dit speelde vooral op het parkeerterrein van het attractiepark in Slagharen. Het attractiepark heeft hier inmiddels camera’s geplaatst. Het aantal fietsdiefstallen nam af.
Het aantal inbraken bij bedrijven en kantoren is flink gedaald. Het aantal winkeldiefstallen stijgt de laatste jaren. Er is sprake van een daling van het aantal geweldsdelicten. Het aantal incidenten waarbij sprake was van overlast is nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal verkeersongevallen is in 2018 weer toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Drugscriminaliteit nam in 2018 in Hardenberg toe. Het gaat dan om het bezit van, de handel in en het vervaardigen van soft- en harddrugs.

Veiligheidsbeleid

De gemeente gebruikt de uitkomsten van de veiligheidsmonitor en de gebiedsscan van de politie voor het opstellen van het integrale veiligheidsbeleid voor de komende periode. Het veiligheidsbeleid richt zich op een veilige gemeente voor inwoners, bedrijven en bezoekers. De gemeente voert dit samen met lokale en regionale partners uit, zoals de politie, omgevingsdienst, veiligheidsregio en waterschappen.

Lees ook

‘Het zijn mensen die aan hun lot worden overgelaten’

Lopen voor nieuwe kansen DALFSEN – “Je zult maar op de verkeerde plek geboren worden. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.