Home / / Vier Ommenaren ontvangen lintje van burgemeester Vroomen

Vier Ommenaren ontvangen lintje van burgemeester Vroomen

OMMEN – Burgemeester Hans Vroomen heeft vier koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het landgoed Het Laer in Ommen ontvingen drie mannen en een vrouw het lintje en de versierselen die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allen hebben zich vrijwillig bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

De heer Klaas Schaap – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Schaap is verantwoordelijk voor de portefeuille “Belangenbehartiging” als onderdeel van zijn bestuursfunctie binnen Alzheimer Nederland, afdeling IJssel Vecht. Het informeren van belangengroepen over dementie is één van de kerntaken. De heer Schaap was medeverantwoordelijk voor het realiseren van een kenniscentrum Dementie in het ziekenhuis van Hardenberg. Binnen dit ziekenhuis was de heer Schaap tevens lid (tegenwoordig is hij voorzitter) van de cliëntenraad waar hij zich inzet om de kwaliteit en veiligheid en de klachtencommissie te borgen. Geriatrie verdient hierbij speciale aandacht van de heer Schaap.

Drie jaar geleden is de heer Schaap voorzitter geworden van de mantelzorgadviesraad van de Gemeente Ommen. Naast de beschreven bestuursverantwoordelijkheid, is de heer Schaap tevens kerkorganist van Sexbierum, Den Helder, Schildwolde, Hattem en Zuidhorn.

Daarnaast is de heer Schaap reeds 17 jaar koordirigent, waarbij hij de liederen uitzoekt, de muziek voorbereid en de concerten samenstelt. Binnen de kerk is de heer Schaap tevens reeds 4 jaar lang vice voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderen Bond.

De heer Marinus Hesselink – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hesselink onderhoudt zowel de omliggende terreinen als het protestantse kerkgebouw zelf in Lemele, samen met de vrijwilligersgroep waar hij deel van uitmaakt. Deze onderhoudswerkzaamheden worden tevens uitgevoerd voor de school in Lemele door de heer Hesselink. De begraafplaats in Lemele wordt eveneens door de heer Hesselink onderhouden.
De heer Hesselink is hiernaast vrijwilliger binnen de Natuurwerkgroep Archem. Binnen deze groep vrijwilligers wordt het Natura-200 landschap rondom de Lemelerberg beheert.

Binnen de Christelijke Muziekvereniging Kunst voor Arbeid, waar de heer Hesselink zelf de tenortrom bespeelt, bestiert hij tal van vrijwilligersactiviteiten. Tevens wordt het oud papier in Lemele door de heer Hesselink ingezameld en het papierhok wordt door hem onderhouden. De opbrengsten van het oud papier gaan geheel naar het verenigingsgebouw De Schakel in Lemele.

De heer Gerrit Pasjes – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Pasjes is reeds 26 jaar verantwoordelijk voor het verzorgen van de dieren en de kinderboerderij zelf in Ommen. Vanuit het bestuur richtte hij een netwerk op binnen plaatselijke boeren en leveranciers om de kinderboerderij te steunen.
Tijdens de realisatie van de nieuwe kinderboerderij inclusief informatiecentrum in Ommen, verzorgde de heer Pasjes de dieren van de “oude” kinderboerderij en begeleidde hij de overgang naar de nieuwe kinderboerderij. Tegenwoordig is de heer Pasjes tevens lid van het bestuur van de nieuwe kinderboerderij in Ommen.

De heer Pasjes was 4 jaar diaken bij de Gereformeerde kerk. Na deze 4 jaar was hij huis catechist voor de kerk. Vanuit de Evangelisatiecommissie organiseert de heer Pasjes al 12 jaar lang de Pinkstermeeting.

Mevrouw Swanny Oosterhof – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Oosterhof is nu 19 jaar Bestuurslid en Penningmeester bij de Protestantse Christelijke Ouderen Bond, afdeling Ommen. Namens het POCB was zij vanaf 2002 ook lid en penningmeester van de werkgroep Senioren Platform Ommen, waar zij zich bezighield met Verkeer, woningbouw en zorg en welzijn. Van 1995 tot 2012 was mevrouw Oosterhof vrijwilligster bij de landelijke werkgroep Recreatie Lichamelijk Gehandicapten, waar zij medeverantwoordelijk was voor het organiseren van de vakantiereizen.

Binnen de Gereformeerde Kerk heeft mevrouw Oosterhof zich beziggehouden met verschillende vrijwilligersactiviteiten, zoals de jaarvergadering en de bijeenkomsten van de vrouwenvereniging. Vanuit de kringbijeenkomsten was mevrouw Oosterhof lid van de Landelijke Bond Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen, waar zij ook 8 jaar bestuurslid was.
Mevrouw Oosterhof organiseerde handtekeningenacties voor christelijke vrouwen in het buitenland, die vervolgd worden vanwege hun geloof. Daarnaast organiseerde mevrouw Oosterhof verscheidene zendingsreizen, welke ze zelf ook meemaakte.

Daarnaast is mevrouw Oosterhof bestuurslid binnen de Stichting Thomas Hulpfonds Madras, welke zich concentreert zich op het geven van projectmatige hulp aan mensen in India. Mevrouw Oosterhof houdt zich bezig met fondsenwerving en organiseert werkreizen, welke ze tevens zelf bijwoont.

Lees ook

70 jaar Molukkers in Ommen (1)

OMMEN – Dit jaar maart was het precies 70 jaar geleden dat in Rotterdam de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.