Home / / “We willen dat iedereen meedoet!”

“We willen dat iedereen meedoet!”

OMMEN – Bert Vroon is voorzitter van de participatieraad sociaal domein van de gemeente Ommen. Wat doet de participatieraad eigenlijk? En wat beweegt hem om daar als vrijwilliger zijn schouders onder te zetten?

“Wat de participatieraad is? Ik kan je daar twee antwoorden op geven” zegt Vroon. “Het formele antwoord is dat het Rijk al langer taken onderbrengt bij de gemeenten. Dat begon met de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Die regelt dat de gemeente mensen helpt om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Bijvoorbeeld via huishoudelijke hulp, of een bijdrage in de kosten van hulpmiddelen als een scootmobiel. De WMO-raad bestond uit gebruikers van die hulp. Het is de voorloper van de huidige participatieraad.
Sindsdien kreeg de gemeente ook werk en inkomen (bijstand, sociale werkvoorziening en de werkbemiddeling), sociale participatie en de jeugdzorg op haar bord. Voor al die wetten geldt dat de gebruikers ervan iemand aandragen die meepraat. Dat kunnen cliënten of andere deskundigen zijn. We werken met clusters: werk en inkomen, mantelzorg, overlegorgaan gehandicapten, ggz, ouderen, vrouwenorganisaties, jeugd, kerken en plaatselijke belangen. De participatieraad is breed samengesteld, want we willen dat iedereen meedoet.
In het sociale domein gaat heel veel geld om. Ongeveer veertig procent van de gemeentelijke begroting. Het college van burgemeester en wethouders is verplicht om ons advies te vragen over plannen voor het sociaal domein. We toetsen ook de uitvoering. Daarnaast zijn we ombudsman: als iemand vastloopt zoeken we een oplossing.”

En het tweede antwoord? Vroon: “Dan moet je weten welke gedachte er achter die verandering zit. Vroeger deed de overheid niets aan het sociale domein. Iedereen moest zichzelf maar redden. Dat was geen keuze, iets anders was er niet. Na de oorlog kwam de reactie daarop. De overheid moest mensen volledig ontzorgen. Heeft u een probleem, de overheid lost het op. In die periode stegen zowel de inkomens als het opleidingsniveau enorm. Mede daardoor zeggen steeds meer mensen: ik wil zelf bepalen wat goed voor me is. Als ze daar niet uitkomen gaan ze zelf hulp organiseren. Uit vrije wil. Dus niet omdat ze geen keus hebben. Dat vind ik spannend. Waar ligt de grens als je zelfredzame mensen, gezond of met een beperking, solidariteit laat organiseren? Welke rol moet de gemeente dan nog nemen , anders dan financieel?
Geef de burgers ruimte; dat schept vernieuwende ideeën. Daar kom je misschien niet op achter je bureau in het gemeentehuis. Natuurlijk zitten er ook grenzen aan die eigen regie, aan zelf je lot sturen. Je kan niet onbeperkt mantelzorger zijn. Niet ieder kind met een beperking kan thuis wonen of via het reguliere onderwijs opgroeien. De moeizaamheid van het passend onderwijs en het mislukken van de opheffing van de sociale werkplaatsen illustreren dat. We moeten goede randvoorwaarden scheppen voor die zelfregie. Eigen verantwoordelijkheid blijft voorop staan.”
Hij pakt een boek van de joodse rabbi Jonathan Sacks. “Een gebroken wereld heel maken. Volgens Sacks kunnen mensen dat alleen zelf. Als dat waar is kun je nooit zeggen: dat is mijn pakkie an niet. Je moet blijven vragen: wat draag ik bij om de samenleving draaiende te houden. Vrijwilligerswerk heeft daar een zeer grote rol in.”

Hoe ziet hij zijn taak? “Ik kan als voorzitter met gemak een heleboel sjagrijn organiseren en wijzen op alles wat fout is. Maar daar help je niemand mee. Ik probeer met wat humor en op een ontspannen manier naar oplossingen te zoeken voor de problemen die zich voordoen. Dat betekent niet dat ik de zaken niet serieus nemen. Het is een manier om met z’n allen een lange adem te houden. We zijn allemaal mensen.”

Tekst: Hans Bunkers

Bert Vroon, vijfde van links, te midden van enkele (voormalige) leden van de participatieraad.

Lees ook

Politiek Verwoord: Gemeentebelangen

DALFSEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.