Opbrengst collecteweek Alzheimer in Dalfsen

DALFSEN – De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Dalfsen in de week van 5 t/m 10 november 2018 3.246,33 euro opgebracht. De landelijke opbrengst was 1.917.681 euro. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.
Wilt u in 2019 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant in de gemeente? Met name voor de nieuwe wijk Oosterdalfsen worden een organisator en enkele collectanten gezocht. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij één van de plaatselijke organisatoren, te weten Anny Scheperboer (tel. 0529-431978); Joke Broekman (tel. 0529-432434); Jan Moraal (tel. 06-53990145) of Hans Veluwenkamp (tel. 06-47378140).