Home / / Vrijwillige Ouderenadviseurs zijn gestopt

Vrijwillige Ouderenadviseurs zijn gestopt

OMMEN – Ommense ouderen die een steuntje in de rug nodig hebben in hun leven, kunnen daarvoor geen beroep meer doen op de Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s). De groep die in Ommen actief was, heeft onlangs haar werkzaamheden beëindigd. De reden: dit jaar is slechts driemaal hun hulp gevraagd. VOA-coördinator Peter Janssens: ‘Op basis van de feiten hebben wij geconstateerd dat er onvoldoende behoefte is in Ommen aan vrijwillige ouderenadvisering. Kennelijk is het zorglandschap stevig genoeg en worden de ouderen voldoende bereikt.’

Het is een nuchtere conclusie, die zeker niet zomaar is getrokken. Want de zeven VOA’s in Ommen hebben een intensieve opleiding achter de rug en zijn zorgvuldig geselecteerd op hun achtergrond en beroepservaring. Ze waren inzetbaar om ouderen in Ommen ‘de weg te wijzen’ naar de oplossing van problemen die de oudere zelf niet (meer) de baas kan. Dat kunnen kwesties zijn op allerlei levensgebieden, van financiën tot eenzaamheid.

Frans Bouwers, bestuurslid van ouderenbond PCOB, was een van de initiatiefnemers om vrijwillige ouderenadvisering in Ommen op te zetten. Dat was in 2015. Bouwers zag hoezeer de VOA’S in andere gemeenten nodig waren, wat ook bleek uit een behoefte-onderzoek in Ommen. Bouwers zocht een Ommense projectgroep bij elkaar en trof in wethouder Ko Scheele direct een enthousiast medestander. Bovendien kon de gemeente met de komst van de VOA’s voldoen aan de wettelijke verplichting om over een onafhankelijk adviesorgaan te beschikken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente zegde financiële steun toe, zodat de VOA’S konden worden opgeleid. Zorginstanties zoals Samen Doen en WijZ Welzijn steunden het initiatief. Zo stonden alle seinen op groen toen de VOA’s in maart dit jaar werden geïnstalleerd. Sindsdien is het echter stil gebleven, ondanks de inspanningen van de VOA’s om bekendheid aan hun bestaan te geven.

Bouwers en Janssens zijn teleurgesteld, maar zien ook een belangrijke reden waarom er geen beroep is gedaan op de VOA’s in Ommen. Bouwers: ‘In 2015 was er net de transitie geweest van het sociale domein naar de gemeenten. Er was een hoop rumoer en onzekerheid over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en allerlei andere voorzieningen in de Wmo. Nu is er veel ten goede veranderd. Neem nu Haaksbergen, waar al langer VOA’s actief zijn. Daar waren vorig jaar 70 aanmeldingen, dit jaar nog maar 10. Dat is een landelijk beeld. Ik denk dat we simpelweg te laat waren met het opzetten van een VOA-groep in Ommen.’

Mogelijk andere inzet VOA’s
Frans Bouwers zit niet bij de pakken neer en denkt vooruit. ‘Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft net becijferd dat zo’n 10 procent van de 75-plussers eenzaam is. Vaak blijkt dan dat er niet alleen sprake is van eenzaamheid, maar van meer problemen. Als je dat omrekent naar Ommen, dan gaat het al om een paar honderd mensen.’ Janssens: ‘Als dat inderdaad zo is, dan zie ik nog een rol voor de VOA’s weggelegd. Een aantal van ons is ervoor te porren om zich op een andere manier voor de Ommense ouderen in te zetten.’ Bouwers wijst erop dat er in Ommen nogal wat ‘vraagverlegenheid’ is: ‘Mensen vragen niet zo snel om hulp.’ Hij is dan ook al met een volgend idee bezig: een groep gemeentelijke ouderenadviseurs opzetten. ‘In Haaksbergen is dat een groot succes, met honderden verzoeken om advies.’

Peter Janssens (links) en Frans Bouwers: ‘Ommenaren vragen niet zo snel om hulp.’

Tekst en foto: Ida Stroosnijder

Lees ook

Soundtrackmuziek in WH Zwart Hal

LEMELERVELD – Arjan Breukhoven verzorgt op zaterdagmiddag 5 februari een orgelconcert in de WH Zwart …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.