Home / / Veldnamen in Dalfsen

Veldnamen in Dalfsen

Column Historische Kring Dalfsen

De werkgroep Boerderijen en Veldnamen houdt zich reeds meerder jaren bezig met het analyseren van de boerderijen en veldnamen binnen de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek houdt onder andere in om de eigenaren en bewoners te achterhalen van de boerderijen in Dalfsen.
Dit wordt onder meer onderzocht aan de hand van kadastrale gegevens die sinds 1832 worden geregistreerd. In de tijd onder Napoleon moest elke burger zich sinds 1811 laten registeren. Vervolgens is er een nieuwe registratiesystematiek, naar Frans model, doorgezet om ook eigenaren van elk stuk land, met of zonder bebouwing, vast te leggen. Dit noemt men het Kadaster.

Vanuit de middeleeuwen, tot lang in de 19e eeuw, waren stukken land bekend onder veldnamen.
Door een stuk land bij naam te noemen wist iedereen waar men het over had. Nadeel was dat het niet nauwkeurig was vastgelegd met het gevolg dat er ook wel eens verwarring ontstond bij verkoop van het land.

Interessant zijn de keuzes van de namen van deze stukken land die generaties lang mondeling zijn doorgegeven. Veel namen hebben een relatie met het gebruik zoals grondpercelen, wegen of waterlopen. De namen zijn soms herleidbaar vanuit het dialect of oud-Nederlands maar kunnen ook vanuit de natuurlijke en culture toestand van het landschap ontstaan zijn. In sommige gevallen kunnen we zeggen dat deze toestand nog aanwezig is.

Veldnamen geven een verhalend landschap weer en zijn in verschillende categorieën te verdelen zoals bijvoorbeeld eigendomsnamen zoals Kloosterkamp, van Dedemsbussie of Baarslag zien kolk.
Land- en tuinbouw zoals bijvoorbeeld de Bongerd(boomgaard), ’t Heuiland.
Bossen en velden werden aangeduid zoals op ’t Holt, ’t Gernerslag of Jagersbos.
Waterlopen en wegen zijn weer herkenbaar in Kerkepad of Bergerallee .
Bodemgesteldheid is dan weer te onderscheiden in bijvoorbeeld Marsgronden (natte grond), Hongerveld (slechte grond), of Kleikuil.
Gebruik van gronden zoals Plaggenveld of Peerdeland.

Het belang van het onderzoek is om de eigenheid van het landschap op te tekenen en de historische en culturele achtergrond vast te leggen. Ondanks dat veel namen terug te herleiden zijn blijven er nog veel namen over waarvan de herkomst lastig ter halen zijn en vergt nog de nodige studie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Historische Kring te Dalfsen.

Lees ook

Integraal Huisvestigingsplan Primair Onderwijs

Toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen voor basisonderwijs DALFSEN – Het college van burgemeester en wethouders en de schoolbesturen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.