Home / Dalfsen Regio / kindplein west drie scholen onder een dak

kindplein west drie scholen onder een dak

Naar schatting worden er zo’n vijfhonderd leerlingen gehuisvest in het nieuwe gebouw dat 3500 vierkante telt. Wethouder Ko Scheele sprak de verwachting uit dat de leerlingen eind 2010 het kerstfeest in hun nieuwe school kunnen vieren.

De eerste plannen voor een Kindplein West dateren al uit 2011, zo vertelde de wethouder, vorige week tijdens de presentatie van de plannen. “Voor heel Ommen is destijds een eerste inventarisatie gemaakt. Er waren meerdere schoolgebouwen waar iets mee moest gebeuren. Aanvankelijk waren er vier scholen bij het plan betrokken, maar de St. Bernardus is tussentijds alleen verder gegaan.”

De betrokken schoolbesturen zijn enthousiast over de plannen. “Het Kindplein West biedt nieuwe kansen! Ons oude schoolgebouw aan de Sandbergstraat is echt versleten. Nieuwe vormen van onderwijs vragen aanpassingen, die we nu mooi kunnen meenemen bij de inrichting van het nieuwe schoolgebouw” reageert Harry Lamberink van schoolbestuur De Oosthoek van de gereformeerde basisschool Guido de Brès. “We kunnen dingen samen doen, ruimtes gemeenschappelijk gebruiken en samen kinderopvang aanbieden. Zo zouden we – om maar eens een voorbeeld te geven – samen begeleiding kunnen opzetten voor hoogbegaafde leerlingen.”

Met behoud van eigen identiteit kunnen de scholen bekijken hoe ze de dingen samen kunnen oppakken. Speellokalen, keuken, onderzoekkamers, remedial teaching ruimtes et cetera kunnen straks allemaal gemeenschappelijk gebruikt worden.

De Dennenkamp heeft zeker belang bij de samenvoeging, zo vertelt Arie de Wit (Stichting Openbaar onderwijs Zwolle en regio). De school was vroeger groter. Het telt acht lokalen, terwijl er circa honderd leerlingen zijn. Dat maakt de exploitatie wel duur… Gezien het leerlingenaantal staat dit niet meer in verhouding.”

John Wind (stichting Floriant-Het Koloriet) zegt: ”Het is een goed geoutilleerd gebouw, waar we erg blij mee zijn. Ook voor onze school is dit echt nodig! Mooi ook dat de wethouder onlangs een bezoek heeft gebracht aan basisschool De Kardoen. Samen met het Palet zouden we als deze bouw erop zit heel graag van start willen gaan met de voorbereidingen van een Kindplein Oost!”

Als er meerjarige afspraken met een kinderopvangorganisatie kunnen worden gemaakt over verhuur van ruimte, zullen deze ruimte in het gebouw worden gerealiseerd. Door de ruimten kostendekkend te verhuren aan een commerciële kinderopvangorganisatie kost het de gemeente per saldo niets. Binnenkort zijn er gesprekken met vier organisaties, die dit zouden kunnen verzorgen. Het betreft voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Duurzaam
De bestuursleden zien het bovendien als een mooie kans om duurzaam te bouwen. De extra maatregelen die nodig zijn om het gebouw energieneutraal te maken, worden betaald door de scholen, omdat dit voor hen een besparing op de energiekosten met zich meebrengt. Gedacht wordt aan aardwarmte of ‘full electric’ met zonnepanelen. “De ontwikkelingen gaan echter zo snel, dat er tegen die tijd misschien wel weer nieuwe opties zijn” aldus Wim Lengkeek, adviseur gezamenlijke scholen en stuurgroep.

Er komt een Europese aanbesteding. De schoolbesturen willen voor de aanbesteding externe hulp zoeken, dit met het oog op de complexiteit van deze aanbesteding. De gemeente hoopt in zee te gaan met één partij die zelf alles kan regelen.

Op donderdag 8 november vergadert de gemeenteraad over de begroting, waarin het budget voor de bouw van Kindplein West is opgenomen. Wethouder Scheele zegt goede verwachtingen te hebben.

Verkeersafwikkeling
Omdat de nieuwe school in een woonwijk verrijst, gaat er uiteraard veel aandacht uit naar de verkeersafwikkeling. De gemeente heeft de verschillende verkeerstromen onderzocht en een verkeerskundig onderzoek gedaan om deze in beeld te brengen. Hierbij is gekeken naar fietsers, voetgangers, parkeren en mogelijkheden voor het halen en brengen van kinderen met de auto. Ook de route van de nieuwe school naar de nieuw te bouwen sporthal bij de Carrousel is in het onderzoek meegenomen. De gemeente heeft verschillende varianten uitgewerkt en heeft wel voorkeuren, maar van definitieve plannen is zeker géén sprake. Dit wordt met buurt, school en ouders uitgebreid worden besproken, zo benadrukt de wethouder meermalen.

Het plan is om weggedeeltes waar auto’s en fietsers samen gebruik van moeten maken in te richten als fietsstraten – waar auto’s te gast zijn – en op kruisingen plateaus te plaatsen.

Leerlingen zullen voornamelijk via het kruispunt Kievitstraat-Patrijsstraat en via de fietstunnel die de wijk Dante en de wijk Laarakkers met elkaar verbindt naar het Kindplein fietsen, zo blijkt uit enquêtes/onderzoek. De toegang naar de school voor de fietsers zal in de wijk aan de Tureluur gesitueerd worden en het halen en brengen zal aan de Patrijsstraat plaatsvinden, waar in de huidige situatie ook het halen en brengen plaatsvindt.

Voor het schoolplein wordt gedacht aan dubbelgebruik. Dat wil zeggen dat het schoolplein op het moment dat er kinderen opgehaald of gebracht moeten worden, kan fungeren als haal/breng voorziening. De rest van de dag kan het als regulier speelterrein gebruikt worden. Het idee is om het schoolplein met dubbelfunctie (stroken) als een atletiekbaan vorm te geven.

Voor het halen en brengen is er een Kiss and ride voorziening (voor zes auto’s tegelijk) gepland. Er komt een fietsenstalling voor 380 fietsen. Voor de medewerkers van de school zijn 35 parkeerplekken nodig. “Het zou mooi zijn, als de schooltijden op elkaar aansluiten” aldus wethouder Scheele. Er is veel voor te zeggen om de schooltijden te laten variëren”, want op die manier kan het verkeer beperkt zijn.”

Informatieavond
De gemeente houdt woensdag 31 oktober om 19.30 uur samen met de samenwerkende scholen een informatieavond voor omwonenden van Kindplein West. Deze vindt plaats in de Dennenkamp. Omwonenden krijgen hiervoor een uitnodiging in de bus. Daarnaast stelt de gemeente voor om een klankbordgroep samen te stellen met omwonenden.

Lees ook

Talentenhus organiseert Tikkie Takkie Voetbal

NIEUWLEUSEN – Op 21 en 28 mei biedt het Talentenhus in samenwerking met Dalfsen Beweegt, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.