vrijwilligerspunten niet bemand tijdens zomervakantie

Wie in deze periode een van de vrijwilligerspunten wil bezoeken, kan dat d.m.v. een website-bezoek doen. www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl is gewoon bereikbaar. Ook kunnen de vacaturemappen, die op ieder vrijwilligerspunt liggen, ingezien worden. Desgewenst mogen daar vacatures uit meegenomen worden voor verdere actie. Vanaf 1 september zijn er, tijdens de openingstijden van de diverse Vrijwilligerspunten, weer mensen aanwezig om persoonlijk te helpen en begeleiden naar passend vrijwilligerswerk.