onttrekkingsverbod ingesteld kolkwetering

Doel van het verbod is om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en zo lang mogelijk voldoende voorraad te houden voor de warme en droge periode die nog voortduurt. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en is niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden.

Door de lage waterstanden kan er schade optreden aan oevers en kaden. Daarnaast is er kans op verslechtering van de waterkwaliteit. Door de hoge buitentemperatuur warmt ook het water op. Hierdoor bevat het minder zuurstof en kan er bijvoorbeeld vissterfte optreden. Handhavers van het waterschap zien toe op het verbod.Zodra de omstandigheden het toelaten, worden de verboden ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.wdodelta.nl

Via deze link is tot aan perceelniveau te zien waar het verbod van kracht is. 

Er is een tijdelijke telefoonnummer geopend voor mensen met vragen 085-7733389. 

Meer foto's