positief beeld meerjaren prognose grondexploitatie 2018

  Deze tussentijdse winst wordt met name veroorzaakt door een aanpassing in de regelgeving waardoor winsten eerder genomen moeten worden. De resultaten over 2017 hebben tot gevolg dat € 4,5 mln. vanuit de algemene reserve grondexploitaties kan worden overgeboekt naar de algemene reserve vrij besteedbaar. Wethouder Ruud van Leeuwen, verantwoordelijk voor de financiën in de gemeente, is opgetogen met het resultaat: “Deze cijfers zijn positief voor de gemeente Dalfsen, het geeft de nieuwe gemeenteraad ruime mogelijkheden voor toekomstige projecten in de komende vier jaren. En het toont eens temeer aan dat het college de afgelopen vier jaar een goed financieel beleid heeft gevoerd.”
  De marktomstandigheden voor de woningmarkt zijn ook in de gemeente Dalfsen positief te noemen. In 2017 zijn er meer gronden uitgegeven dan verwacht. Daarbij valt op dat het tijdspad tussen het tekenen van de verkoopakte en het werkelijke passeren van de grond langer op zich laat wachten dan enkele jaren geleden. De oorzaak hiervan ligt met name in het rondkrijgen van de financiering door de kopers.

  Voor de bedrijfslocaties zien we dat de interesse in bouwgronden toeneemt. Diverse ondernemers hebben zich bij de gemeente gemeld voor aankoop van bouwgrond. Ook zijn al diverse intentieovereenkomsten gesloten voor grondafname in 2018. Wel neemt het omzetten van interesse naar het daadwerkelijk passeren van gronden voor deze categorie meer tijd in beslag. Ook hiervoor geldt dat het rondkrijgen van de financiering langer op zich laat wachten.

  De gemeenteraad behandelt de MPG 2018 in april 2018. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen. Niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn? De vergadering is ook live te volgen via https://ris.dalfsen.nl/
  Meer informatie: Christiaan Hovestad, team Communic

  Meer foto's