Home / gemeenteraadsverkiezingen ommen

gemeenteraadsverkiezingen ommen

PvdA Ommen:
“Partij van de Arbeid staat voor een duurzaam en sociaal Ommen.
Duurzaam omdat wij vinden dat natuur en natuurbehoud belangrijke waarden zijn voor nu en voor de toekomst. Niet alleen voor het toerisme maar vooral voor de inwoners van Ommen. Duurzame energie, een gezond milieu en rijke biodiversiteit zijn van belang. De PvdA zal dus altijd kiezen voor groen! Sociaal omdat wij vinden dat iedereen ongeacht leeftijd, opleiding, beperkingen, sociale positie en afkomst, gelijke kansen heeft en mee moet kunnen doen aan de samenleving.”

VOV (Volkspartij Ommen Vooruit):
“Wij zijn een onafhankelijke lokale partij met sociale, liberale en duurzame principes, waarbij wat de VOV betreft het belang van Ommen altijd voorop staat. De VOV is er voor alle Ommenaren, jong en oud, arm en rijk, woonachtig in centrum of in het buiten gebied, onafhankelijk van geloofsovertuiging.
De VOV is een open partij, goed benaderbaar en diepgeworteld in de Ommer samenleving. De VOV betrekt de bevolking als geen ander bij politieke onderwerpen via maandelijkse politieke cafés, thema-avonden over Zorg, Sport en Economie, jaarlijkse muziekavond en de traditionele jaarlijkse haringparty. De VOV is wars van geheime besloten vergaderingen en achterkamertjes politiek.”

CDA Ommen:
“CDA Ommen is een eigentijdse christelijke partij die middenin de samenleving staat. Kernwoorden van ons zijn: samenwerking, daadkracht en verantwoordelijkheid. Wij staan voor een betrokken en persoonlijke samenleving waarin iedereen meetelt, met ruimte voor eigen initiatief en voldoende ondersteuning voor diegene die dat nodig hebben. CDA Ommen doet een appèl: voel je verantwoordelijk voor de mensen om je heen en je leefomgeving. Praat mee, denk mee, doe mee.
Wij geloven niet in oplossingen die alleen van de overheid of de markt komen. Wij geloven in de kracht van de samenleving. Als politieke partij nemen we verantwoordelijkheid voor het gemeentebestuur, ook in moeilijke tijden.”

ChristenUnie Ommen:
“Voor de ChristenUnie is de Bijbel de basis voor al het politieke werk. Een stem op de ChristenUnie is een stem voor een onderscheidend, hoopvol realistisch en voluit christelijk geluid. We zijn een partij van christenen voor iedereen.
Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst of leeftijd.
Als ChristenUnie willen we vooral oog hebben voor de mensen die het moeilijk hebben. Vanuit die waarde voor elkaar én voor de samenleving, willen we werken binnen de ChristenUnie. We bidden om kracht van God voor het politieke werk en we zetten ons in om vanuit die waarde dienstbaar te zijn binnen de Ommer samenleving.”

D66 Ommen:
“D66 Ommen staat voor een sterke zelfstandige gemeente, klantgericht, dichtbij de inwoners. Een plaats waar het fijn is om te wonen en te werken, te winkelen en te recreëren. Waar mensen zich geaccepteerd, geborgen en verbonden kunnen voelen.

Wij gaan voor oplossingen. We kijken en luisteren naar wat er speelt in onze totale omgeving. Naar een eerlijk en duurzaam Ommen, gebaseerd op vertrouwen in elkaar. Veel lokaal belangrijke onderwerpen beperken zich niet tot de gemeentegrenzen. Als het nodig is gebruiken we de contacten van samenwerkende partijen in de streek, de provincie of landelijk.”

Lokale Partij Ommen (LPO):
“LPO is lokale partij voor iedereen die ervoor wil zorgen dat de Ommen een mooie, bloeiende, gezonde en prettige gemeente is om in te leven, te werken en recreëren.
Ommen first! De LPO heeft geen binding met provinciale of landelijke organisaties en kan zich helemaal onafhankelijk opstellen. De partij is diep verankerd in de Ommer samenleving en werkt nauw samen met Plaatselijk Belang van de diverse kleine kernen en allerlei andere spelers in de Ommer samenleving. Daardoor weten we wat er leeft, welke wensen er zijn en kunnen zo snel op actuele situaties reageren.”

VVD Ommen:
“Onze partij staat voor liberale politiek. Voor de vrijheid van de mens, die staat voor een samenleving waar iedereen de ruimte krijgt om het beste uit zichzelf te halen en die mensen steunt die het zelf niet redden. Wij gaan uit van de kracht van de mens en de ondernemers, met oog voor elkaar en voor ieders talent. Wij vinden dat initiatieven beoordeeld moeten worden op kansen en innovatie, op draagvlak in de omgeving, passend binnen de visie van Ommen en niet afgewezen omdat het niet in een bestemmingsplan past. Daarmee is de VVD uniek.”

 

Lees ook

Voetbal Dalfsen

ASC’62 verliest van Quick’20 uit Oldenzaal ASC’62 speelde de eerste competitiewedstrijd thuis tegen Quick’20 en …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.