Home / beit emoenah herdenkt 10 jarige bestaan

beit emoenah herdenkt 10 jarige bestaan

Wij zijn een orthodoxe (rechtzinnige) Torah-getrouwe gemeente voor Joodse en niet-Joodse gelovigen in HaShem, de God van Awraham, Yitschak en Ya’acov die samen hun leven willen inrichten overeenkomstig Torah, Profeten en de overige Geschriften en de Briet Chadasja (NT). Na een aantal jaren van intensieve bijbelschool en vervolgens studie Torah en Hebreeuws werd het voor Peter en Carla Nissen in 2003 duidelijk dat een leven met de Eeuwige alleen kan op grond van het Woord van de Eeuwige, zoals dat werd gegeven aan Mosjé, en zoals het werd neergeschreven in de Tenach (OT) en de Briet Chadasja (NT). Vervolgens hoorden zij de Stem van de Eeuwige die hen opdroeg het achterhuis van hun boerderijtje op te ruimen en dat daarna, net als de rest van hun huis, aan HaShem ter beschikking te stellen. De Eeuwige voorzag kort daarop in een groep mensen die de gedachte dat Torah niet heeft afgedaan, maar letterlijk geldt voor alle mensen, met elkaar delen, zoals zelfs Shaul (Paulus) stellig bevestigd in de brief aan Romeinen. Zo zijn ze samen met elkaar begonnen het leven in te richten volgens de richtlijnen van Torah. Enkele van de meest in het oog springende zaken zijn daarbij natuurlijk het houden van Shabbat en de Gezette Tijden van HaShem (vaak aangeduid als de Joodse feesten). De eerste gezamenlijke samenkomst als huisgemeente vond plaats op 10 mei 2008 (12 Iyar 5768, Parsja Behar; thema: Be’Ahawa ube’Emoenah, de Vrucht van Emoenah (leven uit geloof)). Eind 2009 kwam de verbouwing van het achterhuis aan de Driehoekweg in Stegeren gereed. Later werd deze ruimte met Barry Segal, directeur en tevens rebbe van Chazon Israël te Jerusalem, ingezegend. Sedert die tijd voegt de Eeuwige steeds weer mensen toe en krijgt de gemeente ook taken toebedeeld die gericht zijn op Israël en de directe eigen omgeving. Op bijzondere wijze voorziet de Eeuwige telkens weer in alles. Een van die bijzondere gebeurtenissen was de bevestiging van Peter Nissen als deel van de synagogale orthodoxe gemeenschap Beit hamidrasj Eiliayhu te Sde Tzvi in Israël en de erkenning door hen van zijn taak als rebbe in Stegeren. Sinds begin juni 2016 mogen we ons erop verheugen dat een originele handgeschreven Torah, die ergens tussen 1800 en 1880 is geschreven, onder ons is in Beit Emoenah. Een meer dan 200 jaar oude Torah uit Yerushalayim met de naam “Beit midrasj Emoenah” is ons aangeboden door Mosjé Duek, de cohen van de Beit hamidrasj Eiliayhu van Sde Tzvi. Deze Torah is opgehaald in Israël waardoor ze op 6 juni 2016 is aangekomen in Stegeren. Ze is oorspronkelijk gebruikt in een synagoge ergens in Europa, want ze maakt deel uit van de ca 25.000 rollen die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog naar Yerushalayim zijn gebracht, om ze te redden van vernietiging en waar ze werden gerestaureerd. Dit maakt het des te meer bijzonder dat het Woord, middels deze Torah, opnieuw vanuit Yerushalayim uitgaat naar Europa, en meer in het bijzonder naar Nederland. Iedereen die bij de “reis” van deze Torah en de ontwikkelingen binnen Beit Emoenah is betrokken heeft het ervaren als een geweldige zegen en verrijking om deel te mogen hebben aan de opdracht van de Eeuwige om Torah te bewaren en door te geven. Ook werd getuigd van de bijzondere betekenis die deze Torah voor Beit Emoenah, maar ook voor Stegeren en voor heel Nederland, zal hebben door de zegen die de Eeuwige eraan verbindt. Vandaar dat we ieder in de gelegenheid willen stellen om ons 10-jarig bestaan met ons te vieren tijdens een open dag op 10 mei aanstaande van 13.00 – 17.00 uur in onze synagoge aan de Driehoekweg 18 te Stegeren.

Lees ook

Uit Hei en Dennen

Mijn verwondering gaat meerdere malen uit naar diverse vormen van kunst. Ik heb vaak ook …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.