Home / cda dalfsen stelt vragen over pleegzorg tot 21 jaar

cda dalfsen stelt vragen over pleegzorg tot 21 jaar

Geacht College,

De overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg vindt het CDA al langere tijd voor verbetering vatbaar. Dat geldt zeker ook voor de pleegzorg. Pleegkinderen verdienen een veilig en stabiel thuis, ook als ze 18+ zijn. Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze 18 jaar zijn geworden. Wel worden er op dat moment allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen, opleiding, over inkomen, over werk, over ziektekosten, over zorg en ondersteuning. Het is wettelijk geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding stopt als je 18 jaar wordt. Voor sommige jongeren betekent dit, dat zij zelfs het pleeggezin verlaten en alles volledig zelf moeten doen. Zij kunnen daardoor opnieuw in de problemen komen. Er zijn heel veel jongeren uit reguliere gezinnen, die na hun 18e verjaardag nog jaren terugvallen op hun ouders. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen.

De CDA-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de pleegzorg te verlengen na de 18e verjaardag?
2. Welke ervaring zijn hiermee opgedaan? Of bent u bereid de ervaringen hiermee te inventariseren en de raad hierover (geanonimiseerd) te informeren?
3. Hoe veel jongeren van 17 zijn er momenteel in de pleegzorg in onze gemeente?

Wij zien dat veel pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen met de vergoeding die zij ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van het kind.

4. Zijn u klachten/meldingen bekend dat de door onze gemeente gehanteerde tarieven naar pleegzorgaanbieders onvoldoende zijn om alle pleegzorgtaken uit te voeren? Zo nee, bent u bereid een uitvraag te doen?
5. Het ministerie is een onderzoek gestart naar de vergoeding en de toereikendheid van de pleegzorgvergoeding. Gaat u het ministerie informeren over de ervaringen in onze gemeente?

Het CDA wil dat de pleegzorg tot het 21e jaar de regel wordt.
En dat het een uitzondering wordt, om pleegzorg eerder af te sluiten (bv als het in het pleeggezin niet (langer) gaat of als de jongere echt toe is aan zelfstandigheid).

6. Deelt het college dit uitgangspunt? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden, gevolgen en kosten hiervan voor onze gemeente inzichtelijk te maken en de raad hierover te informeren en een voorstel te doen?

Namens de CDA-fractie Dalfsen,
Janine Schiphorst-Kijk in de Vegte

Lees ook

‘Samen voor Gezond Gewicht in het Vechtdal’

48 organisaties zetten handtekening onder het convenant REGIO – Woensdag 15 september zetten 48 organisaties …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.