tekenen en schilderen voor kinderen

    Wat doe je bij de cursus Tekenen en Schilderen? Lekker bezig zijn en jezelf verrassen met wat je kunt maken. De cursus wordt gehouden in atelier De Kunst Keuken aan de Grutterserf 7 in Dalfsen. Het vindt plaats in de weken 2 tot en met 6, één keer per week op maandag / dinsdag / woensdag / donderdag, 15.30-17.00 uur. Geef aan op welke dag(en) je kunt, dan wordt de cursus op de meest geschikte dag georganiseerd.

    Informatie: www.facebook.com/kunstkeuken of telefonisch: (Ellen Brouwer) 06 2887 1326.
    Opgave: creatieveontwikkeling@kpnmail.nl

    Meer foto's