Home / veel lof voor centrumvisie dalfsen

veel lof voor centrumvisie dalfsen

Ook inspreekster Yvonne te Woerd, die het woord voerde namens de werkgroep Typisch Dalfsen, complimenteerde de gemeente met de visie, maar vooral ook met het proces. Ze zei het belangrijk te vinden dat niet alleen de direct belanghebbenden, maar ook anderen in het verdere proces worden betrokken en hoopt dat er tempo wordt gemaakt met de projecten. “Als je de kwaliteit van het centrum niet op korte termijn op peil brengt, kan het heel hard bergafwaarts gaan”, zei ze.

Van Leeuwen gaf aan dat er inmiddels een gesprek is geweest met de ondernemers over de centrumvisie. Daarbij is ook gesproken over de plaats van de brug over de Vecht en de betekenis die ondernemend Dalfsen daaraan hecht. De brug is afgekeurd voor het hoogwaterbeschermingsprogramma van het rijk en dat geldt ook voor 93 procent van de dijken. In de centrumvisie is het verplaatsen van de brug in oostelijke richting niet opgenomen, omdat de ondernemers daar niets in zien. Ook is de gemeente formeel geen eigenaar van de brug.

Jos Ramaker (Gemeentebelangen) zei dat voortvarendheid met het uitwerken van de visie dringend noodzakelijk is. “Ik hoop dat de projecten niet binnen tien jaar, maar binnen vijf jaar zijn gerealiseerd”, zei hij. Ramaker riep wel op om van het dorp geen jarenlange bouwput te maken. Ook vroeg hij aandacht voor het parkeren. Hij deed de suggestie om bezoekers van het theater gebruik te laten maken van de parkeergarage onder het gemeentehuis. Verder deed de Gemeentebelangen-fractievoorzitter de oproep om verdwenen kunstvoorwerpen weer terug te plaatsen.

Luco Nijkamp (ChristenUnie) zei dat in de centrumvisie veel dilemma’s worden genoemd, die nog moeten worden opgelost. Nijkamp zei blij te zijn dat de oostelijke entree prioriteit heeft. Wel riep hij op om ook de vestiging van Aldi erbij te betrekken. Dat winkelbedrijf wil fors uitbreiden. Het verplaatsen van de brug en het verleggen van de Vechtoever is een scenario dat voor hem nog niet afgesloten is. Jan Rooijakkers (D66) vond dat de schatting van tien jaar voor het realiseren van alle projecten heel realistisch was en nog een hele uitdaging zal opleveren. Hij stelde een differentiatie in de parkeerduur voor. Gerrit Jan Veldhuis (VVD) zei de toegang van auto’s tot het centrum belangrijk te vinden, net als dichtbij parkeren. Hij vond dat bij de stedenbouwkundige visie voor de oostelijke entree ook het Aldi-pand moet worden betrokken.

Roel Kouwen (CDA) zei dat een bruisend centrum voor jong en oud toch vooral samen wordt gemaakt. Hij riep de wethouder dan ook op om iedereen aan tafel te houden bij de verdere uitwerking van de visie. De christendemocraat stelde vast dat gratis en dichtbij parkeren heel belangrijk is. Ook zei hij dat er een goede balans moet ontstaan tussen woningen, horeca en winkels. Johan Wiltvank (PvdA) vond dat voetganger en de fietser in de centrum het primaat moeten hebben. Hij vroeg om bij het parkeren ook goed te kijken naar de belangen van de bewoners van de kern. Wiltvank riep de wethouder op om toch eens naar verplaatsing van de brug te kijken, omdat er een breder belang mee is gediend. Dan gaat het om de veiligheid op het kruispunt bij De Zeven Deugden. “Het verplaatsen van de brug zou kunnen helpen om daar eens fundamenteel uit te kunnen komen”, aldus Wiltvank. Hij riep op om bij de uitvoering vast te houden aan de mooie sfeerbeelden in de visie en niet te kiezen voor simpeler en goedkoper. “Anders wordt Dalfsen weer hetzelfde als alle andere dorpen.”

Van Leeuwen was het met de raadscommissie eens dat parkeren belangrijk is voor een vitaal winkelbestand. De wethouder noemde parkeren onder het gemeentehuis een goede gedachte, die nader moet worden onderzocht. Het verleggen van de Vecht is bij hem zeker nog niet uit beeld. “We moeten afwachten hoe de problematiek met de brug zich ontwikkelt”, zei de wethouder. Hij ging mee in het idee om de parkeerduur te differentiëren en dat gold ook voor het primaat voor fietsers en voetgangers. Ook was hij het eens met Wiltvank over de uitstraling van het centrum. Hij zegde toe een poging te doen om het Aldi-gebouw te betrekken bij de stedenbouwkundige visie van het ‘oostfront’. Wethouder Jan Uitslag zei zijn best te zullen doen om al aanwezige kunst een nieuw plaatsje te geven, maar dat het zeker niet eenvoudig is.

(Door Ton Herbrink)

Lees ook

‘Een rooie aan de kant van de weg’ van Anne Tyler

Het Boek van de Week Micah Mortimer leidt een rustig en aangenaam leven. Hij heeft …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.