start bouw geluidschermen langs n35 bij wijthmen

  Aannemer Heijmans bouwt de komende drie maanden vier geluidschermen bij Wijthmen. De geluidschermen staan op palen in de grond. Om de hinder en kans op schade tijdens de bouw te beperken is gekozen om de betonpalen op locatie te maken. Met een machine wordt een gat in de grond geboord dat daarna wordt opgevuld met beton. Nadat de palen zijn gestort worden de schermen afgebouwd. In totaal worden zeven geluidschermen gebouwd. De lengtes, hoogtes en vormgeving variëren en zijn vastgesteld in eerdere procedures.

  Van de vier geluidschermen wordt er één gebouwd naast de parallelweg bij de Koelmansstraat. Het bestemmingsverkeer op de parallelweg ondervindt hiervan zeer beperkte hinder. De drie andere schermen komen aan de zuidkant van de N35 en veroorzaken geen verkeershinder, omdat deze vanaf het werkterrein van de aannemer worden gebouwd.

  Vervolg voorjaar 2018
  De bouw van de overige drie schermen, twee aan de noordzijde van de N35 en één scherm aan de zuidzijde bij de Ganzenpanweg, staat in het tweede kwartaal 2018 gepland. Te zijner tijd volgt meer informatie over deze werkzaamheden.

  Het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen is toegenomen en de weg heeft tijdens de spits onvoldoende capaciteit om het verkeer goed te verwerken. Daarom wordt de weg verbreed naar 2×2 rijstroken en kan de maximumsnelheid omhoog naar 100 km/u. Ter hoogte van Wijthmen komt een nieuw tracé dat bij de Koelmansstraat weer aansluit op de bestaande weg richting Heino. De Kroesenallee wordt via een viaduct met op- en afritten op de nieuwe N35 aangesloten. Aannemer Heijmans voert de werkzaamheden uit, die eind 2018 gereed zijn.

  Meer foto's