schooltuin cbs de zaaier in nieuwleusen oogst veel lof

    De leerlingen verbouwen aardappelen en verschillende soorten groenten, zoals radijs, sla, boerenkool en lof. Daarnaast is er aandacht voor fruit, zoals aardbeien en frambozen. De leerkrachten koppelen de lesstof en thema’s uit de biologieles aan de praktijkervaring die de kinderen opdoen in de schooltuin. De schooltuin wordt tevens geïntegreerd in de verschillende thema’s van taal, aardrijkskunde en begrijpend lezen.

    De tuinouders werken wekelijks met kinderen van verschillende groepen in onze schooltuin. De leerlingen leren omgaan met veiligheid in de tuin en hoe tuingereedschap gebruikt moet worden. Er zijn verschillende leerlingen die de voortgang van o.a. de groei van groenten en fruit in de gaten houden. Hierbij worden tevens de leerlingen van de onderbouw betrokken. De kleuters bekijken welke planten en groenten er in de tuin groeien en welke kleine diertjes erin de tuin leven. Daarnaast worden er natuurfilmpjes bekeken.

    Ouderhulp is bij op ‘De Zaaier’ de figuurlijke ‘kers op de taart’. Zonder de hulp van ouders zijn vele activiteiten onmogelijk. Op ‘De Zaaier’ zijn de ouders van de kinderen op verschillende manieren betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen: ouderraad, medezeggenschapsraad, schooltuin, verkeersouders, klaar-overs, pleinwacht, klassenouders, etc.

    Tijdens de zomervakantie wordt de schooltuin onderhouden door de leerlingen van B.S.O. “Bzzzonder”. Afgelopen week zijn er boontjes geplant en diverse groente en fruit geoogst: zoals sla, aardbeien en frambozen. De schooltuincommissie kan terugzien op een geslaagd en groeizaam schooljaar!

    Meer foto's