hardenberg zet volgende stap in afvalinzameling

  Tussentijds krijgen inwoners de mogelijkheid hun restafval naar een ondergrondse inzamelcontainer brengen. PMD-afval (plastic, metalen, drankenkartons) wordt elke vier weken met een container ingezameld. Bewoners van hoogbouwwoningen kunnen het PMD-afval naar een ondergrondse container brengen. De inzameling van GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval) in het buitengebied wordt opnieuw ingevoerd. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt deze nieuwe manier van afvalinzameling op 1 januari 2018 ingevoerd. Bij het uitwerken van het voorstel is rekening gehouden met de manier waarop inwoners nu omgaan met het scheiden van afval en wat hun wensen zijn.

  Sinds 1 januari 2014 wordt huishoudelijk afval in de gemeente Hardenberg op een duurzame manier ingezameld. Bij dit zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’ worden zoveel mogelijk herbruikbare materialen buiten de grijze container om ingezameld. Dit betekent dat het gescheiden aanbieden van waardevolle en herbruikbare grondstoffen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Bij het inzamelen van restafval wordt juist minder service verleend.

  Steeds meer afval gescheiden ingezameld
  Als gevolg van het omgekeerd inzamelen is de hoeveelheid restafval in de gemeente Hardenberg flink gedaald. Uit de cijfers blijkt dat per inwoner in 2016 nog 108 kilogram restafval werd aangeboden. Het doel is dat dit aantal in 2020 is teruggebracht naar 100 kilogram per inwoner. In 2025 moet dit nog verder zijn teruggebracht naar 30 kilogram per inwoner. Een gemiddeld huishouden in de gemeente Hardenberg zet de restafvalcontainer 1 keer per 8 weken aan de weg om te legen. De hoeveelheid ingezameld GFT-afval is in de afgelopen drie jaar verdubbeld. Ook de hoeveelheid ingezameld PMD-afval is flink gestegen naar 27 kilogram per inwoner.
  Al met al wordt 72% van het huishoudelijk afval in de gemeente Hardenberg al gescheiden ingezameld. De doelstelling is 75% in 2020 en uiteindelijk 100%.

  Mogelijkheden
  Om de doelstellingen te halen, wil de gemeente Hardenberg ervoor zorgen dat nog meer afval gescheiden wordt ingezameld, zodat er nog minder restafval overblijft. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden in beeld gebracht. Daarbij is rekening gehouden met de manier waarop inwoners nu omgaan met het scheiden van afval en wat hun wensen zijn. Er zijn gesprekken gevoerd met plaatselijk belangen en wijkverenigingen. Ook is gekeken naar ontwikkelingen in de regio en is overleg gevoerd met afvalinzamelaar ROVA. Daarnaast konden alle inwoners in september 2016 meedoen aan een enquête. Maar liefst 1350 inwoners hebben deze enquête ingevuld.

  Wensen inwoners
  Uit de enquête blijkt dat inwoners over het algemeen tevreden zijn over de inzameling van restafval en GFT-afval en hun afval goed scheiden. Veel inwoners geven aan het prettiger te vinden een aparte container voor PMD-afval te hebben in plaats van de huidige inzameling met zakken. Circa de helft van de inwoners van het buitengebied is voor de herinvoering van het inzamelen van GFT-afval in het buitengebied, ook als daarmee de korting op het vastrecht vervalt. Inwoners van hoogbouwwoningen willen ook graag de mogelijkheid om GFT-afval gescheiden aan te bieden. Verder blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat iedereen dezelfde mogelijkheden heeft om afval gescheiden aan te bieden. De meerderheid van de inwoners brengt restafval liever niet zelf weg naar een ondergrondse inzamelcontainer maar wil dat dit huis-aan-huis wordt ingezameld.

  Laagfrequent inzamelen per 1 januari 2018
  Na een uitgebreide analyse van de mogelijkheden stelt het college de gemeenteraad voor om met ingang van 1 januari 2018 over te gaan op ‘laagfrequent inzamelen’. Hierbij wordt afval op een duurzame wijze ingezameld en wordt restafval nog steeds huis-aan-huis ingezameld. Daarmee komt het college tegemoet aan de wensen van inwoners. De investering van dit nieuwe systeem is gering terwijl de jaarlijkse kosten naar verwachting dalen. Hierdoor kunnen de tarieven voor afvalstoffenheffing naar verwachting gelijk blijven.

  4-wekelijkse inzameling PMD-afval met container
  Voor de inzameling van PMD-afval krijgen huishoudens een nieuwe container met oranje deksel die eens per 4 weken wordt geleegd. Daarmee verdwijnt de inzameling met zakken. Huishoudens van een hoogbouwwoning (appartement) kunnen hun PMD-afval in een ondergrondse container plaatsen. Hiervoor worden extra containers geplaatst of bestaande restafvalcontainers worden omgebouwd.

  Inzameling GFT-afval in buitengebied en bij hoogbouwwoningen
  De inzameling van GFT-afval in het buitengebied wordt opnieuw ingevoerd. Huishoudens in het buitengebied ontvangen hiervoor een groene container die eens per 2 weken wordt geleegd. De korting op het vastrecht van de afvalstoffenheffing die inwoners van het buitengebied nu nog krijgen, komt hiermee te vervallen. Bij hoogbouwwoningen (appartementen) wordt indien mogelijk en wenselijk een GFT-container geplaatst. Als dit aan de orde is, vervalt ook hier de korting op het vastrecht.

  8-wekelijks inzameling restafval in combinatie met ondergrondse containers
  Het voorstel is dat restafval nog eens per 8 weken huis-aan-huis wordt ingezameld. Op dit moment gebeurt dit nog 4-wekelijks. Inwoners die hun afval tussentijds willen aanbieden, kunnen hun restafval tegen betaling met de milieupas naar een ondergrondse inzamelcontainer brengen. Op dit moment staan in de gemeente Hardenberg al 79 ondergrondse containers. In overleg met plaatselijk belangen worden er eventueel ook ondergrondse containers in de kleinere kernen geplaatst.

  Gemeenteraad
  De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 4 juli de oriënterende ronde en neemt op 18 juli een besluit. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt deze nieuwe manier van afvalinzameling op 1 januari 2018 ingevoerd. De gemeente Hardenberg bereidt de invoering samen met ROVA verder voor. Inwoners worden dan uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe wijze van afvalinzameling.

  LAAT EEN REACTIE ACHTER

  Vul alstublieft uw commentaar in!
  Vul hier uw naam in

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.