Home / extra parkeerplaatsen aan molendijk in dalfsen komen er toch

extra parkeerplaatsen aan molendijk in dalfsen komen er toch

Verschillende partijen vonden dat het voorstel voor extra parkeerplaatsen niet zo maar aan de centrumvisie kon worden gekoppeld. “Een wat ontijdig gedaan voorstel”, noemde Johan Wiltvank (PvdA) het. Hij had geen probleem met het creëren van tijdelijke parkeervoorzieningen, maar vond dat het college aan grootwinkelbedrijf Lidl geen garantie mag afgeven voor permanente parkeerplaatsen voordat de centrumvisie is vastgesteld.

Luco Nijkamp (ChristenUnie) noemde het voorstel over de extra parkeerplaatsen problematisch. “Er zitten wat strekkingen in die wat ver gaan”, oordeelde hij. Nijkamp diende mede namens de fracties van D66 en VVD een amendement in om dat voorstel zodanig te formuleren dat dit ook recht zou doen aan de wensen van de gemeente. “De centrumvisie geldt voor 25 jaar, dus moeten we ons nu niet vastleggen op aantallen en locaties”, aldus Nijkamp.

Opportunistisch
Jan Rooijakkers (D66) vond dat de centrumvisie door het toevoegen van het besluitpunt over de parkeerplaatsen werd vervuild. “Er is heel opportunistisch een voorstelletje tussengefrommeld”, oordeelde hij. In zijn ogen had het een separaat voorstel moeten zijn. Hij vond dat er eerst een stedenbouwkundige visie moet worden ontwikkeld voordat er besluiten worden genomen die niet meer kunnen worden teruggedraaid. Gerrit Jan Veldhuis (VVD) zei dat daarbij ook moet worden gekeken naar de bevoorrading van de supermarkten.

De twee grootste raadsfracties zagen niets in het amendement. Jos Ramaker (Gemeentebelangen) vond dat het uiteindelijke voorstel van het college heel dicht in de buurt kwam van wat het amendement verlangde en vroeg zich af of dat laatste daarmee niet overbodig was. Roel Kouwen (CDA) noemde het een sympathiek amendement, maar zag ook het belang van voldoende parkeerplaatsen in. “Een aantrekkelijke dorpsentree staat voorop, maar ook voldoende parkeerplaatsen.”

Stedenbouwkundige visie
Wethouder Ruud van Leeuwen zei dat het college met de tijdelijke uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen Lidl de mogelijkheid wil geven om uit te breiden. Hij vond het amendement niet wenselijk. “De raad wil dat het college wendbaar is, maar het amendement maakt dat onmogelijk”, aldus de wethouder. Hij onderstreepte nog eens dat er een stedenbouwkundige visie komt. Daarbij worden er ook andere mogelijke locaties meegenomen. Wellicht komen er aan de Molendijk ook appartementen, om zo het zicht op de geparkeerde auto’s vanaf de Rondweg te ontnemen.

Nijkamp toonde zich verbaasd over de reactie van de wethouder. “Hij ontneemt zichzelf de flexibiliteit om in de toekomst een goed stedenbouwkundig plan te kunnen maken”, zei hij. Rooijakkers was bezorgd dat er straks parkeerplaatsen zijn toegezegd, maar dat er geen ruimte is om straks appartementen neer te zetten. Hij riep de coalitiepartijen op om met het amendement mee te gaan. Van Leeuwen benadrukte nog eens dat hij geen garanties wil geven, maar wel bij Lidl wil aangeven dat het college wil meewerken aan extra parkeerplaatsen. Nijkamp begreep het allemaal niet meer. “Als ik de wethouder goed hoor, verdedigt hij precies het amendement. Tegelijkertijd is er weerstand tegen het uitvoeren van het amendement.”

Verwarrend
Burgemeester Han Noten probeerde wat helderheid te scheppen in de discussie. “Het begrip ‘tijdelijke’ is verwarrend”, zei hij. “Een ondernemer gaat miljoenen investeren en neemt geen genoegen met tijdelijke voorzieningen”, aldus Noten. Nijkamp had de koppen inmiddels geteld en deed nog een ultieme poging met een voorstel om het raadsvoorstel in tweeën te knippen en beide apart in stemming te laten brengen.

Daar voelde ook Wiltvank wel voor. “Het is belangrijk dat het eerste punt – de visie – door een groot gedeelte van de raad wordt gesteund”, zei de sociaal-democraat. Hij werd op zijn wenken bediend, want alles fracties steunden het voorstel voor de centrumvisie. De meerderheid van Gemeentebelangen en CDA zorgde er vervolgens voor dat het amendement werd verworpen en dat het voorstel voor het creëren van extra parkeerplaatsen werd aangenomen.

Lees ook

Uit Hei en Dennen: Beetje dom

Het ligt voor de hand een terugblik te werpen op de Oranje soap van vorige …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.