Home / zorgen om financien gemeente dalfsen

zorgen om financien gemeente dalfsen

Werd er na de laatste begrotingswijziging in 2016 nog een voordelig resultaat van 639.000 euro verwacht, door verschillende bijstellingen blijft dat nu steken op 150.000 euro. Dat kwam onder meer door stortingen ten behoeve van de pensioenen van wethouders en voor mobiliteit en een voorziening voor het verlofurenstuwmeer van de ambtelijke organisatie. Die laatste is nieuw en werd geëist door de nieuwe accountant.

Betsy Ramerman (CDA) zei zich zorgen te maken over de financiële situatie en constateerde dat er op vele fronten tekorten ontstaan. “Hoe kunnen we die in de toekomst voorkomen”, vroeg ze zich af. De nieuwe fractievoorzitter van de christendemocraten heeft grote zorgen over de toekomst. “We vragen ons af of we alles of we alles goed op de rit hebben”, zei ze. Wel stelde ze vast dat de drie decentralisaties voorlopig goed hebben uitgepakt. “Dat raakt direct onze inwoners”, aldus Ramerman. Ze constateerde verder dat er veel is geïnvesteerd en dat er nog enkele grote investeringen aan komen, terwijl het weerstandsvermogen van de gemeente nog steeds goed is.

Johan Wiltvank (PvdA) was verrast door de extra kosten voor de ambtenaren. “We hebben al enkele keren extra geld gestoken in de organisatie”, stelde hij vast. “Hebben we een bezettingsprobleem? En doen we zoveel wat niet declarabel is?”

Herman Klein Koerkamp (Gemeentebelangen) sprak van een jaarrekening met verrassingen, zowel positief als negatief. Hij had zorgen over het feit dat Dalfsen structureel meer uitgeeft dan dat er binnenkomt. “We moeten scherp aan de wind blijven varen, willen we tegenvallers kunnen opvangen”, aldus de Gemeentebelangen-woordvoerder. Hij vond het te vroeg voor een definitief oordeel en wilde de accountantsverklaring afwachten. “Vooralsnog zijn we bezorgd. Een structureel exploitatietekort kunnen we niet accepteren.”

“Er past ons wel wat meer bescheidenheid”, zei Luco Nijkamp (ChristenUnie), die vaststelde dat er tekorten dreigen. Hij vroeg zich af welke maatregelen het college in gedachten heeft om het tij te keren. Nijkamp kreeg de indruk dat overschotten in het sociaal domein worden gebruikt om tekorten in de organisatie te dichten. Ramerman en Wiltvank hadden eerder al aangegeven dat die overschotten wat hen betreft moeten terugvloeien naar het sociaal domein.

Jan Rooijakkers (D66) vroeg zich af of er in het overzicht wel onderscheid is gemaakt tussen lopende kosten en investeringen. Hij vond dat daar eens goed naar moet worden gekeken. Als voorbeeld noemde hij de kosten van de uren voor de grondexploitatie, die later terugkomen wanneer er percelen worden verkocht. Rooijakkers was van sommige posten wel geschrokken. “Twee miljoen extra personeelskosten sinds de begroting van 2016 vind ik veel geld.”

Wethouder Ruud van Leeuwen deelde de zorgen over de financiën. “We hebben wel alles in beeld, maar niet alles in lijn”, zei hij daarover. “Het is minder rooskleurig dan we in november, december dachten. Dat heeft allemaal te maken met de bezuinigingen die er de afgelopen zeven, acht jaar zijn geweest. Ik wil bij de behandeling van de perspectiefnota in gesprek met de raad over hoe wij hier een mouw aan gaan passen”, aldus de wethouder.

Hij kon de commissie geruststellen met de mededeling dat het genoemde bedrag voor het wegwerken van de verlofuren niet geheel nodig zal zijn. “Er is bijna geen gemeente die hier voorzieningen voor treft, maar onze accountant wil dat. Het stuwmeer aan verlofuren is wel het gevolg van een probleem met de bezetting. Het heeft voor een groot deel te maken met de betrokkenheid van de medewerkers.”

Lees ook

2021 – Met afstand jouw beste Ommer Bissingh!

OMMEN – Na de algehele afgelasting van de Ommer Bissingh staat het bestuur ook dit …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.