kunsttentoonstelling op de a baron van dedemschool

    Zo gingen de allerkleinsten onder de bezielende leiding van buurvrouw Ingrid Mertens aan de slag voor een gezamenlijke pauw. Groep 3 en 4 kreeg een originele rondleiding in het Nijenhuis waar ze zelf op zoek moesten naar schilderijen en de bovenbouw reisde af naar Zwolle voor de pracht tentoonstelling van Joseph Klibansky in het Museum de Fundatie.

    Met deze indrukken en kennis gingen de kinderen terug naar school en werd er gewerkt aan de ontdekking van ieders eigen talent!

    Deze twee weken werd afgesloten met een tentoonstelling van alle werken en zo kon de bezoeker werken zien, geïnspireerd door bekende kunstenaars als Picasso, Mondriaan, Keith Hering en vele anderen.

    Het waren twee creatieve en leerzame weken waarin de kinderen hun eigen creatieve talenten hebben tentoongesteld aan de bezoekers.

    Meer foto's