kom met je idee naar het ommerpodium

  Alle inwoners, ondernemers en organisaties uit Ommen krijgen daar de kans om hun ideeën of plannen op een leuke, informele wijze aan de gemeenteraad te presenteren. De eerste editie is woensdagavond 10 mei in de hal van het gemeentehuis en iedereen is welkom!  

   “Toen wij als raadswerkgroep Participatie geïnstalleerd werden, kregen wij de opdracht mee om  kritisch te kijken hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij het beleid” vertelt voorzitter Alice Makkinga (CDA), die samen met de commissieleden Simone Pol (PvdA), Susan Schepers (LPO) en Roosmarijn Wernars (D’66) de werkgroep vormt. “De enige mogelijkheden hiertoe zijn het burgerinitiatief en de inspreekmogelijkheden bij de gemeenteraadsvergaderingen. Toen het onderwerp een keer in de raad besproken werd,  zat Marjolijn Rhee van NatuurlijkOmmen op de publieke tribune. “Jullie zouden een keer een avond kunnen houden om inwoners de kans te geven om met ideeën komen” stelde zij toen voor. Dat sprak ons wel aan, want het verkleint de afstand tussen inwoners en gemeente. Het is veel  laagdrempeliger dan de inspreekmogelijkheden bij de vergaderingen, waar het wat officieel aan toegaat. We besloten het idee van Marjolijn verder door te denken en zo zijn we uitgekomen bij het OmmerPodium.”

  Om het ‘podium’  extra  laagdrempelig te maken, wordt de avond  niet in de raadszaal, maar in de hal van het gemeentehuis gehouden. Niet de raadsleden, maar de inwoners bepalen op deze avond de agenda en mogen om beurten naar voren komen om hun idee te presenteren. Dat mag op allerlei mogelijke manieren. Bijvoorbeeld  in de vorm van een verhaal, een (power point) presentatie, een toneelstuk, toespraak, filmpje of zelfs een flash mob. Men krijgt daar tien minuten de tijd voor. “Dat moet ruimvoldoende zijn. Het naderhand sparren met de aanwezigen zal, indien nodig, een verduidelijking opleveren” verwachten de leden van de werkgroep.

  “Voorbeelden van zo’n idee? Misschien willen mensen in hun wijk graag een moestuin of speelplaats realiseren. Of een fontein in het centrum! In feite kan het alle kanten op. En het hoeft ook niet altijd iets zichtbaars te zijn, het kan bijvoorbeeld ook een sociaal project zijn. Wie weet kom iemand met een mooi initiatief voor eenzame mensen!”

  Mensen met podiumvrees hoeven er niet tegenop te zien om hun plan te presenteren, zo verzekeren de leden. “Gespreksleider Marcel van Dijk zal de mensen zo nodig begeleiden en je hoeft ook heus niet met een gelikt verhaal te komen!  Ook kinderen (met support van ouders) zijn welkom om ideeën aan te dragen, dat zijn immers óók inwoners van Ommen!”

  Makkinga: “Als werkgroep bekijken we wat er nodig is om het idee te realiseren. Wat kun je zelf en hoe kunnen wij als gemeente helpen? Zijn er bepaalde verbindingen te leggen?  Ook bekijken we wat intern mogelijk is, met hulp van de gemeentemedewerkers. Misschien sluit het plan wel goed aan bij iets wat al in gang is gezet. Het gaat erom dat we elkaar versterken. Ons thema is dan ook: ‘Hart voor Ommen’. Je werkt immers aan iets voor Ommen!”

  Op de avond van OmmerPodium zullen alle politieke partijen aanwezig zijn. Als toehoorder is ook het college uitgenodigd. “Het is niet de bedoeling dat we die avond al ja of nee op het idee zeggen en dat er al een budget klaarligt voor je idee/plan”, benadrukken de leden van de werkgroep. “We horen het idee alleen aan en tasten af of we het traject ingaan om te onderzoeken of het idee haalbaar is. Als werkgroep zullen we er kritisch naar kijken. Binnen vier weken zal een vervolggesprek plaatsvinden met indiener van het idee/plan.”     

  Wat verwacht de werkgroep van de eerste avond? “Er moeten toch zeker wel een stuk of tien leuke ideeën naar voren komen! Dat is in elk geval onze wens!”

  Mensen die mee willen denken, maar ook toehoorders, zijn van harte welkom. De avond begint woensdag 10 mei om 20.00 uur in de hal van het Ommer gemeentehuis. Inloop vanaf 19.30 uur.  

  Aanmelden voor het OmmerPodium kan via de griffie. Stuur een mail naar: griffie@ommen.nl   

  Voor meer informatie: www.ommen.nl/ommerpodium, ook op Facebook.

  KADER MET RASTER

  Experiment

  Het initiatief voor een ‘podium’ is ook bij enkele andere gemeentes bekend, waaronder  Almere, Deventer en Enschede. “Voor zover ons bekend, zijn daar de ervaringen wel goed, in Almere zeker. We willen eerst eens onderzoeken of het OmmerPodium bij Ommen past. Zo ja, dan kan de nieuwe raad straks beslissen ermee door te gaan. In Ommen is het dus nog een experiment. Na de eerste editie vinden er dit jaar op andere locaties in de gemeente nog twee edities plaats. Voor de zomervakantie in juli en eind oktober/begin november. We willen dan extra aandacht geven aan ideeën en wensen van jongeren, want het OmmerPodium is ook voor hen bedoeld!” aldus Makkinga.