Home / jaarrekening ommen laat financieel herstel zien

De gemeente Ommen sluit het jaar 2016 financieel af met een overschot op de jaarrekening. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

jaarrekening ommen laat financieel herstel zien

Wethouder Ko Scheele (financiën) : “Het afgelopen jaar stond in het teken van financieel herstel. We zien nu de eerste resultaten van de stevige maatregelen die we hebben moeten nemen. Toch zullen we behoedzaam en voorzichtig om moeten blijven gaan met het gemeentelijk huishoudboekje.”

De jaarrekening over 2016 staat in het teken van uitvoering van de maatregelen uit het vorig jaar vastgestelde herstelplan. Het plan was nodig nadat de jaarrekening over 2015 met een negatief saldo eindigde. De maatregelen in het herstelplan zijn gericht op een structureel sluitende begroting en het aanvullen van de reserves. In het jaarverslag over 2016 maakt Ommen de balans op. Uit de jaarrekening blijkt dat de gemeente in 2016 meer geld over heeft gehouden dan werd verwacht. Dat komt door enkele meevallers. Zo leverde de verkoop van woningbouwkavels een meevaller op in het grondbedrijf. Ook ontving Ommen meer geld van het Rijk uit het Gemeentefonds. De verkoop van aandelen van Enexis leverde extra geld op.

Zorg en ondersteuning binnen budget
De uitgaven voor zorg en ondersteuning aan inwoners vielen in 2016 lager uit. De budgetten die de gemeente heeft voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn in de afgelopen jaren toereikend gebleken. Wel nemen deze budgetten de komende jaren verder af. Bovendien blijkt uit onderzoek onder cliënten blijkt dat er nog verbeteringen nodig zijn om ervoor te zorgen dat hulp in het huishouden voor iedereen toereikend en goed betaalbaar is. Ook wil de gemeente meer investeren in de Samen Doen-teams en de ondersteuning van mantelzorgers. Er waren in 2016 ook financiële tegenvallers. Zo is het budget voor jeugdhulp opnieuw niet toereikend gebleken.

Besteding overschot
Net als in voorgaande jaren, bleef er geld over dat is bedoeld voor projecten of activiteiten die in 2016 nog niet (geheel) zijn uitgevoerd. Het college stelt voor om dit bedrag in 2017 opnieuw beschikbaar te stellen om de activiteiten alsnog uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van glasvezel in het buitengebied, geld voor de integratie van statushouders en energiebesparende maatregelen door sportorganisaties.
Het college stelt voor de rest van het voordelige saldo van de jaarrekening toe te voegen aan de algemene reserve.

Ko Scheele: “Financieel herstel”
Wethouder Ko Scheele (financiën): “Het afgelopen jaar stond in het teken van financieel herstel. We zien nu de eerste resultaten van de stevige maatregelen die we hebben moeten nemen. Daarbij is het gelukt om de voorzieningen zoveel als mogelijk in stand te houden. Ook hebben we geïnvesteerd de herinrichting van de zuidelijke Vechtoever, de Zeesserweg, de aanleg van kunstgras op het sportpark in Vilsteren en de inrichting van het Vechtdal College.

Daarnaast wordt er flink gebouwd in het centrum en in De Vlierlanden en zijn er weer kavels verkocht op De Rotbrink. Zo blijft Ommen een aantrekkelijke woongemeente. Het budget voor zorg en ondersteuning vormt een groot deel van onze gemeentebegroting. Dit hebben we financieel nu op orde. De budgetten die we van het Rijk ontvangen, worden de komende jaren verder verlaagd. Dit blijft een onzekere factor. Daarom zullen we behoedzaam en voorzichtig om blijven gaan met het gemeentelijke huishoudboekje.”

Lees ook

Uit Hei en Dennen: Beetje dom

Het ligt voor de hand een terugblik te werpen op de Oranje soap van vorige …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.