Home / hardenberg houdt geld over in 2016

De gemeente Hardenberg sluit het jaar 2016 financieel af met een flink overschot op de jaarrekening. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve, die daarmee voldoende is. 

hardenberg houdt geld over in 2016

Wethouder Jannes Janssen (financiën) : “We zijn de afgelopen jaren in staat geweest om meer vet op de botten te krijgen. Dat komt onder andere omdat het weer goed gaat met de economie. Toch zullen we behoedzaam met ons geld blijven omgaan. Het kan zo maar zo zijn dat we meevallers van nu straks hard nodig hebben.”

Economie trekt aan
De jaarrekening over 2016 sluit met een positief saldo van ruim 5,8 miljoen euro. Dat is meer dan in de loop van 2016 werd verwacht. Het overschot komt door een paar grote meevallers die vooraf niet te voorzien waren. Zo ontving Hardenberg 900.000 euro meer van het Rijk uit het Gemeentefonds. De verkoop van aandelen van Enexis leverde 1,1 miljoen euro op. De aantrekkende economie is terug te zien in de jaarcijfers. Hardenberg was de afgelopen jaren koploper in Overijssel als het gaat om de verkoop van bedrijventerrein en verkocht ook in 2016 meer grond dan verwacht. Ook werden fors meer woningen gebouwd. Dit levert een meevaller van 1,7 miljoen euro op vanuit het grondbedrijf.

Zorg en ondersteuning binnen budget
De uitgaven voor zorg en ondersteuning aan inwoners vielen 2,5 miljoen lager uit. Hiervoor is jaarlijks een budget van 44,4 miljoen euro beschikbaar. De budgetten die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn in de afgelopen jaren toereikend gebleken. Wel nemen deze budgetten de komende jaren verder af.

Toch blijkt uit onderzoek onder cliënten dat er nog verbeteringen mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat hulp in het huishouden voor iedereen toereikend en goed betaalbaar is. Ook wil de gemeente meer investeren in de Samen Doen-teams en de ondersteuning van mantelzorgers. Dit betekent dat het WMO-budget in de komende jaren hard nodig is en het overschot van 2016 incidenteel is. Er waren in 2016 ook financiële tegenvallers. Zo is het budget voor jeugdhulp opnieuw niet toereikend gebleken.

Besteding overschot
Net als in voorgaande jaren, bleef er geld over dat is bedoeld voor projecten of activiteiten die in 2016 nog niet (geheel) zijn uitgevoerd. Het gaat om een bedrag van 2,4 miljoen euro. Het college stelt voor om dit bedrag in 2017 opnieuw beschikbaar te stellen om de activiteiten alsnog uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld duurzaamheidsprojecten, geld voor dorps- en buurthuizen, de aanleg van glasvezel in het buitengebied en de noord- en zuidkant van het Vechtpark Hardenberg.  Hierna blijft nog 3,4 miljoen over. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Die groeit daardoor naar bijna 31,3 miljoen euro. Dat is voldoende om tegenvallers op te kunnen vangen.

Vet op de botten
Volgens wethouder Jannes Janssen (financiën) staat Hardenberg er financieel goed voor: “We zijn de afgelopen jaren in staat geweest om meer vet op de botten te krijgen. Over de hele linie is onze financiële positie verbeterd. Dat komt onder andere omdat het weer goed gaat met de economie, maar ook omdat we de afgelopen jaren flink hebben bezuinigd. Het budget voor zorg en ondersteuning behelst meer dan een kwart van onze gemeentebegroting. Dit hebben we financieel op orde en er zijn zelfs enkele meevallers.

Tegelijkertijd is de transformatie nog in volle gang en willen we extra investeren in het sociaal domein. De budgetten die we hiervoor van het Rijk ontvangen, worden de komende jaren verder verlaagd. We zullen dus behoedzaam met ons geld blijven omgaan. Het kan zo maar zo zijn dat we meevallers van nu straks hard nodig hebben om de regionale positie van Hardenberg te versterken en om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar wonen en bedrijvigheid.”

Lees ook

Danique Noordman speelt de komende drie jaar bij PEC Zwolle

DALFSEN – Voetbalster Danique Noordman (17) uit Dalfsen speelt de komende drie seizoenen voor PEC …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.