Home / klankbordgroep tolhuis streeft naar minimale overlast oprukkende windmolenparken

klankbordgroep tolhuis streeft naar minimale overlast oprukkende windmolenparken

“Bij de plaatsing van de eerste acht windmolens is er met de mensen uit de streek geen enkel overleg geweest waardoor ook nu nog de frustratie hoog kan oplopen. De mensen hebben het gevoel op te draaien voor de ambitie van de overheid bij de transitie van de energievoorziening. Niemand is tegen groene energie maar de last wordt wel heel gemakkelijk afgeschoven op de plaatselijke bevolking.

Klankbordgroep Tolhuis zet zich in voor bewoners van de streek om de plaatsing van nieuwe windmolens deze keer enigszins aanvaardbaar te maken. Klankbordgroep Tolhuis: “Dat kan door samenwerking met de initiatiefnemer Nieuwleusen Synergie waarbij er duidelijkheid komt over het hele proces van plaatsing. De molens moeten optimaal en met toepassing van de modernste techniek worden geplaatst waardoor de overlast tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast moet er een maximale compensatie worden geboden die de overlast weliswaar niet wegneemt maar die ons wel het gevoel geeft dat de lusten en lasten beter verdeeld worden.”

Die dagelijkse overlast beperkt zich niet alleen tot een inbreuk op het open landelijke uitzicht. “Naast dat het een enorme aantasting is van het landschap, horen bewoners iedere wiekbeweging en zien ze iedere slagschaduw. Soms zelfs tot in de huiskamer. Al deze aspecten zorgen daarbij voor een dalende vermogenswaarde van de woningen. Verdere uitbreiding van het aantal windmolens is voor de meeste bewoners van de streek dan ook nog steeds onaanvaardbaar.”

In het gebied Dalfsen West, Tolhuislanden zijn in 2012 vier windmolens geplaatst. Zwolle deed aan de andere kant van de spoorlijn hetzelfde. Het duurde niet lang voordat plannen voor een tweede initiatief vorm kregen. Weer in hetzelfde gebied, een heel klein stukje Overijssel, met ruim 60 direct omwonenden. Een kwestie van “de makkelijkste weg”?

De plannen bleken te passen in het overheidsbeleid waarbij de nationale ambitie werd vertaald in een provinciale taakstelling van 85,5 megawatt voor 2020. Het gebied Dalfsen West maakt deel uit van een kansrijk zoekgebied zoals dat in de ruimtelijke plannen van de provincie is vastgelegd. In die gebieden maakt de provincie haar taakstelling waar, desnoods door gedwongen inpassing in de bestemmingsplannen. Het nieuwe initiatief wordt door de gemeente Dalfsen ondersteund omdat het wordt ontwikkeld door de coöperatie Nieuwleusen Synergie. Hierdoor komt het rendement van de molens ten goede van de plaatselijke bevolking. “Daarmee kunnen de bewoners van de streek voor een deel worden gecompenseerd.”

Klankbordgroep Tolhuis heeft gezien dat de gemeente zich inmiddels inzet voor een optimaal draagvlak voor de windmolens. Een volgende stap is om samen met de bewoners te praten over een passende oplossing ter compensatie van de overlast. “Wij zijn niet uit op een strijd met gemeente of Provincie, maar juist op een transparante samenwerking. Een open gesprek over dit onderwerp met de Raad zou een goede eerste stap zijn. “

Wat het beleid na 2020 betreft houdt klankbordgroep Tolhuis de veranderende opvattingen over de bijdrage van windenergie op land aan de klimaat- en energiedoelstellingen scherp in de gaten. “Als het beleid ten aanzien van ‘wind-op-land’ dat vele jaren geleden is ingezet wordt ingehaald door nieuwe inzichten, dan moet het roer ook in onze streek om.”

Lees ook

Vrijwilligers H. Hartkerk in Lemelerveld gehuldigd

LEMELERVELD – De locatieraad van de H. Hartkerk in Lemelerveld heeft op zaterdag 9 oktober …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.