college dalfsen wil leegstand gebouwen in buitengebied aanpakken

  Momenteel staat er al veel agrarische bebouwing leeg en dat wordt de komende jaren alleen maar meer. Zo’n zestig procent van de boeren is vijftig jaar of ouder en een groot deel van hen heeft geen opvolger. Daarnaast zullen er ook bedrijven om bedrijfseconomische redenen moeten stoppen. De leegstand van gebouwen kan leiden tot verloedering en levert daarnaast gevaar op voor de veiligheid en gezondheid, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van asbest.

  Wethouder Klaas Agricola zei dat het probleem nu al actueel is. “Momenteel staat er al vier hectare aan agrarische bebouwing leeg die staat te wachten op herbestemming”, aldus de wethouder, die vaststelde dat die herbestemming meestal niet komt. Dat resulteert in veel leegstand “Er komt zeventien hectare vrij aan agrarische bedrijfsgebouwen, waarvan er vijf hectare door het beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen een nieuwe bestemming zal krijgen. Dan zit je netto met dertien hectare die zal moeten worden gesloopt”, rekende Agricola voor.

  Besef
  Hij constateerde dat stoppende agrarische ondernemers vaak onvoldoende beseffen dat ze een probleem hebben. “De meerderheid denkt dat de gebouwen nog te verkopen of te verhuren zijn. Die denkt dat ze nog een vermogen waard zijn, maar het tegendeel is het geval”, aldus Agricola. Hij was duidelijk over de rol van de gemeente bij de sanering van de gebouwen. “De gebruikers zullen de sanering zelf moeten financieren. Wij willen wel de voorlichting ter hand nemen, bijvoorbeeld door avonden te organiseren in de verschillende kernen. We willen een actieve en stimulerende rol vervullen om iedereen mee te nemen in dit hele traject.”

  De meeste fracties waren blij met het plan van aanpak, al waren ze het niet eens met alle voorgestelde oplossingsrichtingen. Zo zei Leander Broere (PvdA) tegenstander te zijn van het verhandelbaar maken van slooprechten. “De onbeheersbaarheid van het instrument brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld overloop uit andere gemeenten, maar ook verlies van controle op wat ervoor terug komt”, aldus Broere. Anne Nijburg (ChristenUnie) vond het verhandelen van slooprechten zeer tricky. “Ik vind dat we dat niet zomaar zouden moeten toestaan”, zei hij. “Er moet wel een heel goede regeling voor komen.”

  Sociale aspecten
  Gerard Jutten (Gemeentebelangen) benadrukte dat het probleem van de leegstaande agrarische bebouwing en de asbestproblematiek elkaar versterken en wees op de sociale aspecten. “Een groot deel van de mensen zit dieper in de problemen dan we kunnen bedenken”, zei hij. “Daar ligt voor de gemeente een hele verantwoordelijkheid”, aldus Jutten. Roel Kouwen (CDA) was blij met de actieve houding van de gemeente die uit het stuk sprak. “Het is aan de gemeente om het grotere, integrale plaatje te bewaken, ook in combinatie met asbestsanering en duurzaamheid in het sociale domein”, aldus de christendemocraat. Hij riep de wethouder op om te onderzoeken of het mogelijk is de verhandeling van slooprechten lokaal te houden. Kouwen vroeg daarnaast extra aandacht voor de sociale component van de leegstand. “Veel van de stoppende bedrijven doen dit niet uit weelde. “Op veel ondernemers en hun gezinnen komt in zo’n periode veel af.”

  Volgens Gerrit Jan Veldhuis (VVD) biedt sloop in combinatie met de sanering van asbest goede mogelijkheden om leegstand tegen te gaan. De liberaal vond dat de gemeente niet moet meewerken aan de verhandeling van slooprechten. “Het is een lastig verhaal en bovendien moeilijk te controleren”, zei hij. “Als je er al iets mee wilt doen, hou het dan vooral lokaal”, luidde zijn advies. Jan Rooijakkers (D66) was lovend over de notitie. “Het is ons wel wat gemeenschapsgeld waard om oplossingen te zoeken, het probleem zichtbaar te maken en te communiceren met de betrokkenen”, zei hij. Hij pleitte voor maatregelen om verkrotting op lange termijn tegen te gaan, bijvoorbeeld door een verplichte sloop bij leegstand.

  Definitief plan
  Wethouder Agricola zei de opmerkingen over de verhandeling van slooprechten te hebben gehoord en die mee te zullen nemen in het definitieve plan, dat in september wordt gepresenteerd. Hij stelde vast dat het geen gemakkelijke opgave is, maar dat er in gezamenlijkheid naar oplossingen moet worden gezocht. “Het is een geweldige uitdaging, maar wel een mooie als we straks het resultaat zien.” 

  LAAT EEN REACTIE ACHTER

  Vul alstublieft uw commentaar in!
  Vul hier uw naam in

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.