ommen wil blowverbod op straat

    In het driehoeksoverleg tussen de burgemeester van Ommen, de politie en het Openbaar Ministerie is zowel voor de gemeente Ommen als voor de gemeente Hardenberg de wens geuit om het blowverbod (opnieuw) op te nemen in de APV Hiermee zouden de regels in de drie Vechtdalgemeenten op dit onderdeel gelijkluidend zijn.

    Bureau HALT
    “Met het opnemen van dit artikel wordt bereikt dat de politie, naast de mogelijkheden die zij heeft op grond van de Opiumwet, kan optreden tegen het handelen en openlijk gebruiken van drugs”, aldus het college van B&W. “Groot voordeel van het opnemen van deze bepaling in de APV is dat overtreders doorgestuurd kunnen worden naar het bureau HALT.”

    Het blowverbod maakt het verboden op of aan de weg, op een voor het publiek toegankelijke plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken. Ook voorbereidingen daartoe of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden hebben is dan verboden.