praat mee over de infrastructuur in het vechtdal

    De komende jaren wordt er veel gesleuteld aan de wegen in het Vechtdal. Alle provinciale wegen (N35, N377, N340, N48) in de regio worden aangepakt. Sommige wegen worden verbreed, bij anderen gaat het om het oplossen van knelpunten zoals het verwijderen van ongelijkvloerse kruisingen. Dit om de veiligheid en de doorstroming van verkeer door het Vechtdal te verbeteren.

    Al deze aanpassingen hebben ook hun effect op het onderliggende wegennet. Bestaande sluiproutes zullen verdwijnen, nieuwe zullen ontstaan. Is het onderliggende wegennet in de gemeente Dalfsen klaar voor al deze veranderingen? Voldoet de ”rondweg” van Dalfsen op termijn nog? Hoe verhouden deze veranderingen zich tot het fietsverkeer?

    Op al dit soort punten zal Leander Broerevan Natuur en Milieu Overijssel ingaan tijdens de Stamtafel van de Vrienden van Dalfsen op zondagmiddag 5 februari. Natuur en Milieu Overijssel is gesprekspartner/adviseur voor provincie en gemeenten op dit terrein. Leander Broere is daarom ook  zeer geïnteresseerd om uw mening/visie te horen.

    De Vrienden van Dalfsen nodigen je graag uit voor haar stamtafel van zondag 5 februari. Je bent vanaf 14.00 uur welkom in de ”Soosruimte” van de Trefkoele+. Om ca. 16.00u. sluit de stamtafel af. Een kopje koffie wordt je aangeboden door De Vrienden van Dalfsen.

    Niet alleen leden van de Vrienden van Dalfsen maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.