Home / woonwijk marslanden hardenberg krijgt 460 nieuwe woningen

woonwijk marslanden hardenberg krijgt 460 nieuwe woningen

Nieuwe woningen in Marslanden

In de afgelopen tien jaar zijn in de woonwijk Marslanden in Hardenberg circa 1.200 woningen gebouwd. Omdat het aantal huishoudens in de gemeente Hardenberg blijft groeien, zijn de komende jaren in de hele gemeente veel nieuwe woningen nodig voor verschillende doelgroepen. Eén van de plekken die in gemeentelijke plannen is aangemerkt als locatie voor woningbouw, is de tweede fase van de wijk Marslanden. Dit gebied ligt aan de noordkant van de bestaande woonwijk, tussen de Collendoornerdijk, de Havezateweg, de Eugenboersdijk en de N34. In de tweede fase van Marslanden is in totaal ruimte voor nog eens circa 2.000 woningen.

Deelgebieden De Cirkel II, Marshoogte en Havezate Es

De tweede fase van Marslanden bestaat uit meerdere deelgebieden. Als eerste staat woningbouw op het programma in de deelgebieden De Cirkel II, Marshoogte en Havezate Es. Deelgebied De Cirkel II ligt aansluitend aan het bestaande gebied De Cirkel, aan de noordoostkant van de Van Coeverdenstraat. Hier worden ruim 200 woningen gebouwd. Deelgebied Marshoogte ligt tussen de bestaande bebouwing van het centrumgebied en De Vlinder  en de Plaggemarsweg. Hier worden ruim 160 woningen gebouwd. Het gebied Havezate Es ligt in noordoostelijke richting Collendoorn, ter hoogte van de Havezateweg. Hier is ruimte voor woningen op ruime kavels in het hogere segment.

Bestemmingsplanprocedure De Cirkel II en Marshoogte

Om de woningbouw in deelgebieden De Cirkel II en Marshoogte in planologische zin mogelijk te maken, is een bestemmingsplan voorbereid. In het bestemmingsplan is te zien op welke plek in het deelgebied woningen gebouwd worden, waar straten en groenstroken worden aangelegd en waar ruimte is voor water. Het plan is nog niet uitgewerkt op kavelniveau. Er is dus nog niet concreet te zien welke type woningen op welke plek gebouwd worden en wat de afmetingen van de kavels zijn.

Voor deelgebied Havezate Es wordt een afzonderlijk bestemmingplan voorbereid dat naar verwachting in de loop van 2017 ter inzage wordt gelegd.

Inloopbijeenkomst op 9 januari 2017

Het voorontwerp van het bestemmingsplan De Cirkel II en Marshoogte ligt vanaf 21 december 2016 gedurende zes weken ter inzage. Op maandag 9 januari 2017 vindt een inloopbijeenkomst plaats over het plan. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur vrij binnenlopen in De Matrix Matrix aan de Erve Odinck 1-7 in de woonwijk Marslanden te Hardenberg om het bestemmingsplan bekijken. Medewerkers van de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de eerste kavels in de tweede helft van 2017 worden uitgegeven.

Samenwerking

Bij de ontwikkeling van de tweede fase van Marslanden, werkt de gemeente Hardenberg nauw samen met Roosdom Tijhuis. Beide partijen gaan allebei de helft van het aantal kavels uitgeven, waarbij zowel sprake is van particulier opdrachtgeverschap als projectmatige bouw. Circa 20% van de kavels in Marslanden II is bedoeld voor sociale huurwoningen. De gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis hebben op hoofdlijnen ook afspraken gemaakt over woningbouw in de volgende deelgebieden van Marslanden II. De uitwerking van deze deelgebieden wordt verder opgepakt als woningbouw in De Cirkel, Marshoogte en Havezate Es is gerealiseerd. 

Lees ook

Gemeente Dalfsen digitaal in gesprek met boeren

DALFSEN – De gemeente Dalfsen sprak door de jaren heen met verschillende groepen inwoners, ondernemers, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.