Home / cda dalfsen wil veel ruimte voor starters op platteland

cda dalfsen wil veel ruimte voor starters op platteland

Raadslid Theo Logtenberg spreekt zich namens het CDA uit over de problemen die op het platteland spelen. Hij knipt de mening van zijn partij op in twee gedeelten: de te verwachten effecten naar aanleiding van de geschetste ontwikkelingen en de mogelijkheden om het platteland leefbaar te houden.

Effecten
“Wij beschikken niet over een glazen bol, maar doen een poging”, begint Logtenberg. “Bedrijven worden gekort op de te leveren liters. Dat is vervelend voor de ondernemers die hebben geïnvesteerd en door het ingrijpen de dupe dreigen te worden. We hopen dat de gevolgen niet zo desastreus zijn als we her en der horen. Omdat het vooral gaat over het corrigeren van de extra melkproductie toen de Superheffingsrem er af ging, lijkt het reëel te verwachten dat de melkprijs weer gaat stijgen bij vermindering van aanbod. Dat betekent dus compensatie vanuit de melkprijs. De eerste korting zal wel een (beperkt) aantal bedrijven de kop kosten; bedrijven die nu al op omvallen staan ondervinden direct de effecten van een verminderde opbrengst. We leven mee met de ondernemers die dat betreft. We weten hoe ingrijpend dat is.”

Het geringe aantal opvolgers gaat volgens het CDA een groter effect hebben. “Het aantal koeien blijft gelijk: overblijvende bedrijven groeien door en zullen zich deels specialiseren als puur melkbedrijf. De leegkomende stallen zullen deels gebruikt blijven voor opfok van jongvee, afkalfbedrijf en vleeskoeienbedrijf. Voor de andere vrijkomende gebouwen zullen nieuwe, passende invullingen moeten worden gezocht. Daar willen we graag mogelijkheden voor bieden.”

Platteland leefbaar houden
Het CDA is het eens met deskundige Lier, dat je niet te benauwd moet zijn voor alternatieven. “Om het platteland leefbaar te houden zullen nieuwe bewoners en nieuwe activiteiten moeten worden aangetrokken”, aldus Logtenberg. “Dat betekent bijvoorbeeld dat de Rood-voor-Rood-regeling in een of andere vorm door zal moeten lopen. Ook zal nog meer ruimte moeten worden geboden aan startende ondernemers.”

Daarbij gelden wat het CDA betreft wel een aantal uitgangspunten: zoveel mogelijk binnen de bestaande gebouwen ondernemen, de activiteiten moeten passen in de omgeving en de ontsluiting moet voldoende zijn om de activiteiten vlot en soepel te kunnen verwerken. “Veel ruimte voor startende ondernemingen. Als deze starters groter groeien zal de inpassing belangrijker worden. Gezien de genoemde uitgangspunten ligt doorschuiven naar een bedrijventerrein dan voor de hand.”

Asbestsanering
Een heel ander, maar niet minder belangrijk aspect is volgens de Dalfser fractie nog de verplichte asbestsanering. “Het vraagt een stevige investering van de eigenaren. Zonder rendabele herbestemming lijkt sloop aantrekkelijker dan de gebouwen voorzien van nieuwe dakbedekking. We zien kansen door deze rendabel te maken door middel van zonnepanelen.”

Logtenberg: “Ons platteland is een prachtige omgeving om in te werken, te wonen, op te groeien en te recreëren. Voor behoud van de leefbaarheid en de zo gewaardeerde landelijke uitstraling acht het CDA het van cruciaal belang dat er een soepele overgang mogelijk is van stoppend agrarisch bedrijf naar wonen en andere vormen van ondernemen.”

Lees ook

Programma Ribs & Blues grotendeels rond

RAALTE – De line-up voor Ribs & Blues in Raalte is grotendeels rond. De Britse …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.