Home / ommer kunstenaars werken aan nieuw monument kamp erika

ommer kunstenaars werken aan nieuw monument kamp erika

De Ommer kunstenaars Eric Schutte en Frank Meijerink zijn ingeschakeld om mee te denken over de vorm van het monument zodat aan de slachtoffers van Kamp Erika tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 meer recht wordt gedaan. Het nieuw beoogde herdenkingsmonument zal de geschiedenis van de Besthmenerberg beter zichtbaar maken. Niet alleen wat betreft de geschiedenis van Kamp Erika tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook die van de Sterkampen van de theosofische beweging “De Orde van de Ster in het Oosten” van Krishnamurti. In de plannen voor een nieuw monument is ook begrepen een betere bereikbaarheid vanaf de grote parkeerplaats, die gelegen is op korte afstand van het monument aan de Hammerweg (Steile Oever).  

Kosten
 
De kosten voor een nieuw monument worden begroot op circa € 30.000.  Deze kosten zijn hoofdzakelijk de materiaalkosten en kosten voor het aanbrengen van het monument. De mogelijkheid wordt onderzocht om bijvoorbeeld door middel van sponsoring het bedrijfsleven hiervoor te enthousiasmeren. Ook worden acties onder de Ommer bevolking gehouden. Verder worden fondsen aangeschreven voor een financiële bijdrage. Uiteraard kunnen de plannen alleen uitgevoerd worden als het benodigde geld hiervoor binnen komt.  Iedereen kan hiervoor een (financiële) bijdrage leveren. Gelden kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL97 RABO 0378 9039 77 t.n.v. CCO Ommen met vermelding “Monument Erika”. 

Kunstenaars
Eric Schutte en Frank Meijerink hebben in opdracht van de CCO als kunstenaars een verkenning gedaan naar het huidige monument voor Kamp Erika en de mogelijkheden voor een monument in een andere vorm als de huidige. Conclusie is dat het huidige monument geen eer doet aan de gebeurtenissen, ondanks alle goede intenties die er in dit monument liggen. Daar zou volgens hun verandering in moeten komen.  

– Het monument zou moeten voldoen aan meerdere functies: een rituele functie (dodenherdenking, reflectie etc.) en het zou informatie moeten verstrekken. 
– Het monument ligt op het terrein van Staatsbosbeheer en mag daarom niet te veel tegen zijn omgeving in gaan, met name in kleur.  
– Het monument zou bestand moeten zijn tegen de weersinvloeden, de invloeden van de natuur en rekening moeten houden in zijn ontwerp met de afgelegen ligging.  
– De plek waar Kamp Erika zich bevonden heeft, heeft in de moderne geschiedenis meerdere functies gekend: Sterkamp van Krishnamurti (voor 1940), Kamp Erika (1940-1945) en Kamp Erica (na april 1945). Dit zou idealiter worden geïntrigeerd in het monument.  
– De grote zwerfkei moet gehandhaafd worden.  

Het ontwerp 
“Om tot een ontwerp te komen, hebben we het programma van eisen en de plek als uitgangspunten gebruikt. Een lastige opgave, zeker omdat we ons in het begin ook hebben gespitst op drie elementen: een rituele functie, een informatie verschaffende functie en een beleving. Dat laatste leek al snel niet haalbaar”, vertellen de kunstenaars. 

De gedachte achter het huidige schetsontwerp is dat het de in kleur aansluit bij de omgeving en in vorm breekt met diezelfde omgeving, maar ook in staat is om het huidige monument te complementeren. 

Het beoogde monument bestaat uit een aantal betonnen palen die zijn gestort in een ruw houten bekisting waardoor er een afdruk van het hout achter blijft. De bovenlijn van de palen is gelijk, de onderzijde volgt de glooiingen in het terrein. Om de zoveel palen is een paal voorzien van een jaartal. Dit getal bestaat uit hetzelfde materiaal en wordt vormgegeven door de omringende delen te verdiepen.  

Het werk is uitgevoerd in gepigmenteerd beton met verschillende tonen van wit naar grijs naar zwart om tenslotte weer grijs te worden. Daar waar het monument zwart van ‘kleur’ is, doorsnijd het tevens de oude plaats van het monument hier zal ook de karakteristieke steen blijven staan.  

Het geheel vormt een strakke onnatuurlijke lijn en daardoor tevens een contrast met het landschap. Door het verwijderen van een enkele bomen wordt de plek opener en waardoor het werk nadrukkelijker als monument herkenbaar is en ontstaat er tevens een ceremoniële ruimte.  

Verderop langs de zandweg richting het voormalige kamp staan lagere betonnen elementen in hetzelfde materiaal en kleur. Bovenop deze elementen wordt de geschiedenis uitgelegd. De kleuren en tijden lopen hierbij parallel met die van het monument.  

Door de kleine stenen die nu rond de treurberk liggen, langs het pad vanaf de parkeerplaats naar het monument te plaatsen, ontstaat er een route richting het monument. Het werk is parallel geplaatst langs de oude toegangsweg van het kamp.  

Het werk is te ‘lezen’ als een tijdlijn waarbij de tonen de verschillende periodes aangeven. De houtnerfsporen en de palen verwijzing naar de houten barakken en de palen van het kamp (palissadenkamp). De geometrische vormgeving vormt een contrast met de natuurlijke omgeving (hard onnatuurlijk tegenover organisch, menselijk). De zwarte kleur staat zowel voor de zwarte barakken als ook voor de donkere periode. De jaartallen lopen uiteraard parallel. Het werk plaatst het (voormalige) monument nadrukkelijk in de tijd; de geschiedenis staat niet los van het nu. 

 

Lees ook

Sportclub Lemele laat rode lantaarn achter in Rijssen

RIJSSEN – Op de Koerbelt in Rijssen mocht sportclub Lemele de nare afdronk van de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.